Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Założenia do Strategii Energetycznej Dolnego Śląska

We współpracy z Zespołem ds. Rozwoju Energetyki Województwa Dolnośląskiego, którego zadaniem jest wspieranie prac nad Strategią Energetyczną, powstały założenia do strategii, które stanowią ramy do prowadzenia prac nad dokumentem i określają jego merytoryczny zarys.

Biorąc pod uwagę aktualne wyzwania, przyjęto ambitny cel dla Dolnego Śląska zakładający osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Założenia do projektu Strategii Energetycznej Dolnego Śląska