Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Revival - rewitalizacja miast

Transgraniczny projekt „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (I Oś priorytetowa Wspólne Dziedzictwo Naturalne i Kulturowe) i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Beneficjentem wiodącym jest Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung z Drezna. Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Instytut Rozwoju Terytorialnego jest partnerem naukowym projektu. Pozostałymi partnerami są miasta - po stronie polskiej: Bolesławiec, Gryfów Śląski, Kamienna Góra, Lubawka, Chełmsko, Lubomierz (dolnośląskie) oraz Żary (lubuskie) i po stronie niemieckiej: Bautzen, Görlitz, Reichenbach, Zittau.

 

Celem projektu jest ożywienie centrów historycznych miast poprzez działania miękkie, integrujące społeczność lokalną i wzmacniające wizerunek miasta. W ramach projektu przewidziane są również działania studialne i analityczne oraz realizacja projektów pilotażowych w miastach partnerskich. Jednym z komponentów projektu jest opracowanie analizy porównawczej dotyczącej jakości życia w małych i średnich miastach na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza. W badaniu szczególny nacisk zostanie położony na aspekt do tej pory pomijany, tj. badanie jakości przestrzeni miejskiej w kontekście występującego dziedzictwa kulturowego. Celem analizy będzie wypracowanie metody i narzędzi głównie jakościowego pomiaru powyższych zagadnień, umożliwiającego porównywalność między badanymi jednostkami, a w przyszłości transferowanie metody na cały obszar województwa. Realizacja działań objętych projektem opartych na świadomym wykorzystaniu potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru wsparcia oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

: