Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafikaINFORMACJA O PRZYJĘCIU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 I PODSUMOWANIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOZarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i o możliwościach zapoznania się z treścią dokumentacji niezbędnej w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla...grafikaCzyste PowietrzeW Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został uruchomiony nowy Program priorytetowy Czyste Powietrze, który skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nadrzędnym celem programu...grafikaI spotkanie robocze dot. współpracy na rzecz wymiany wiedzy o przestrzeni Dolnego ŚląskaI spotkanie robocze dot. współpracy na rzecz wymiany wiedzy o przestrzeni Dolnego Śląska 14 września 2018 r., g. 10:00 Instytut Rozwoju Terytorialnego (ul. Dawida 1A, Wrocław) NOTATKA 14 września 2018 r. w siedzibie Instytutu Rozwoju...grafikaSPOTKANIA INFORMACYJNE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIUWFOŚiGW we Wrocławiu zaprasza mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na wymianę pieców i wykonanie gruntownej termomodernizacji domów jednorodzinnych. Od 4 września 2018 r. na terenie Województwa...grafikaWarianty przebiegu łącznika drogowego pomiędzy aglomeracją jeleniogórską a drogą ekspresową S3 w BolkowieW związku z realizacją zadania polegającego na przygotowaniu Wielowariantowej koncepcji rozbudowy łącznika Aglomeracji Jeleniogórskiej z drogą ekspresową S3 w Bolkowie – Studium Korytarzowe dla drogi stanowiącej element Trasy Sudeckiej...