Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafikaSeminarium inaugurujące cykl pt. „Przestrzeń Dolnego Śląska w badaniach naukowych”Szanowni Państwo, informujemy, że 5 grudnia 2018 r. w siedzibie IRT odbyło się seminarium inaugurujące cykl spotkań pt. „Przestrzeń Dolnego Śląska w badaniach naukowych”. Seminarium zostało zorganizowane w ramach współpracy IRT z...grafikaKampania informacyjna o uchwałach antysmogowych w WałbrzychuW Urzędzie Miasta Wałbrzycha zadecydowano o wykorzystaniu wiat przystankowych do upowszechniania informacji o obowiązujących mieszkańców zakazach wynikających z uchwał antysmogowych. Edukacja i zwiększanie świadomości mieszkańców jest...grafikaPROPOZYCJA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCHPrzedstawiamy obszary funkcjonalne w województwie dolnośląskim, które zostały zaproponowane w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.grafikaProjekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego - strategiczna ocena oddziaływania na środowiskoZarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej oceny...grafikaWarsztaty dotyczące zmian klimatycznych w ramach rozpoczynającej się 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24)Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Konsulatem Generalnym Niemiec we Wrocławiu zapraszają serdecznie na warsztaty w formie przygotowanej przez ekspertów gry negocjacyjnej, podczas której goście spotkania wcielą się w role...