Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Strategia Energetyczna

Strategia Energetyczna Dolnego Śląska – kierunki wsparcia sektora energetycznego to dokument wykonawczy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Ma za zadanie wskazywać kierunki rozwoju energetyki w regionie uwzględniając aktualne wyzwania związane ze zmianami klimatu i konieczne do przeprowadzenia działania związane z transformacją energetyczną, zgodnie z kierunkami polityki Unii Europejskiej.

Geneza i cel opracowania

Podstawę przystąpienia do opracowania Strategii Energetycznej stanowi Uchwała nr 2184/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Energetyczną Dolnego Śląska - kierunkami wsparcia sektora energetycznego. Przygotowanie dokumentu wiąże się również z kompetencjami samorządu województwa wynikającymi z obowiązującej Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Opracowanie zastąpi obowiązującą, lecz niespełniającą obecnych wyzwań, Strategię Energetyczną Dolnego Śląska z 2002 roku.

Dokument jest opracowywany w celu ukierunkowania działań realizowanych przez samorząd województwa, w ramach posiadanych kompetencji i możliwości zarządczych, w zakresie wsparcia sektora energetycznego.

Prace nad Strategią prowadzone są przez Instytut Rozwoju Terytorialnego i Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Stan prac

Określone zostały Założenia do Strategii Energetycznej Dolnego Śląska. Obecnie trwają prace nad częścią diagnostyczną dokumentu - Raportem o stanie energetyki w województwie dolnośląskim. Częścią niniejszego Raportu będą przygotowywane opracowania zlecone:

1. Analiza produkcji, zużycia oraz zapotrzebowania na energię elektryczną, paliwa gazowe i ciepło - którego wykonawcą jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii;

2. Analiza systemów zarządzania energią elektryczną i jej magazynowania - przygotowywana przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych;

3. Analiza trendów cen energii wraz z prognozą do 2030 r. - opracowywana przez Instytut Energetyki Odnawialnej.