Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Studium uwarunkowań przestrzennych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie dolnośląskim (2010)

Celem Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim jest rzetelna ocena przyrodniczo - przestrzennych, prawnych i technicznych uwarunkowań, związanych z możliwymi lokalizacjami parków wiatrowych na terenie województwa, służąca minimalizowaniu potencjalnych konfliktów i ponoszonych kosztów już na etapie wyszukiwania bądź planowania lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Dla potrzeb opracowania zlecono wykonanie ekspertyz: ornitologicznej, chiropterologicznej i klimatycznej (w załączeniu).

Prace nad dokumentem trwały od lutego 2009 r. do września 2010 r. Projekt dokumentu był udostępniony do wglądu w siedzibie WBU (obecnie IRT) we Wrocławiu oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Biura. Został zaprezentowany w dniu 2 czerwca 2010 r. na Seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów i środowisk zainteresowanych problematyką energetyki wiatrowej. Projekt studium zaprezentowany został także podczas licznych spotkań m.in.: (komisje sejmikowe, Regionalna Rada Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny) natomiast za pośrednictwem Radnych Województwa Dolnośląskiego trafił do społeczności lokalnych. Po rozpatrzeniu opinii i wniosków (Uchwała nr 4801/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu "Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim") Zarząd przyjął dokument (Uchwała Nr 4857/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego) w dniu 31 sierpnia 2010 r.

Opracowana została aktualizacja dokumentu, którą przyjęto Uchwałą Nr 2082/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r.