Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Studium wydobycia i transportu surowców skalnych - pierwsza edycja (2010)

Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy

Studium stanowi pierwsze tego rodzaju opracowanie analityczne wykonane wspólnie przez Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i podległe mu samorządowe jednostki organizacyjne.

W studium przeprowadzono analizy wydobycia i transportu surowców skalnych pod względem ich przestrzennego rozmieszczenia. Zdefiniowano uwarunkowania, negatywne skutki transportu i ich wpływ na procesy destrukcji dróg oraz obniżenia poziomu bezpieczeństwa. Wskazano także konkretne miejsca w przestrzeni, gdzie konieczna jest interwencja lub gdzie koncentruje się obciążenie transportem surowców skalnych.

Po przeprowadzeniu procedury opiniowania, konsultacji społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanie „Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy” zostało ostatecznie przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 4297/III/10 z 11 maja 2010 r.