Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dołączone pliki:
Założenia569 kB
Wyniki836 kB
Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2040 r. (2021)

Prognoza została opracowana dla ludności faktycznie zamieszkałej w poszczególnych gminach województwa dolnośląskiego, tzn. ogółu osób zameldowanych na pobyt stały w danej jednostce oraz osób przebywających czasowo i zameldowanych w tej jednostce na pobyt czasowy ponad 3 miesiące. 

Prognoza objęła łącznie 225 jednostek, w tym: 35 gmin miejskich (w tym 4 o statusie miast na prawach powiatu), 78 gmin wiejskich oraz 56 miejsko-wiejskich (z odrębnym uwzględnieniem miast i obszarów wiejskich w tych gminach).

Prognozę sporządzono w jednym wariancie, a jej wyniki w zakresie liczby i struktury ludności zostały przedstawione w czterech przekrojach czasowych, tj. dla lat: 2025, 2030, 2035 i 2040, w podziale na grupy demograficzne (5-letnie), funkcjonalne i ekonomiczne, ogółem oraz odrębnie dla kobiet i mężczyzn.

Wyniki prognozy zostały przedstawione dla każdej jednostki terytorialnej w następujących zestawieniach:

1. Stany ludności w latach 2019, 2025, 2030, 2035 i 2040 według demograficznych (5-letnich) grup wieku.

2. Stany ludności w latach 2019, 2025, 2030, 2035 i 2040 według ekonomicznych grup wieku: przedprodukcyjnej (0-17 lat), produkcyjnej (18-59 lat kobiety/ 64 lata mężczyźni) i poprodukcyjnej (60+ kobiety/65+ mężczyźni); dodatkowo w grupie produkcyjnej został uwzględniony podział na grupę mobilną (18-44 lata) i niemobilną (44-59/64 lata).

3. Stany ludności w latach 2019, 2025, 2030, 2035 i 2040, według funkcjonalnych grup wieku (0-2, 3-6, 7-14, 15-18 i 19-24 lata).