Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Generatory ruchu i korytarze transportowe

Opracowanie podsumowuje drugi etap prac nad Planem infrastruktury transportowej w województwie dolnosląskim z perspektywą do 2030, w skrócie zwanym Planem inwestycji transportowych. Zawiera analizę uwarunkowań społecznych, które stanowią źródło potrzeb transportowych, a zatem muszą być brane jako podstawa do analiz związanych z planowaniem zmian infrastruktury.

Pierwszym elementem było wskazanie na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego uwarunkowań osadniczych - co zostało omówione w rozdziale 1. Następnie, na podstawie prognozy zmian liczby ludności, przedstawiono uwarunkowania demograficzne (rozdział 2). W kolejnych rozdziałach przeanalizowano poszczególne motywacje przewozów pasażerskich - dojazdy do pracy (rozdział 3), rynek nauki (rozdział 4) i turystykę (rozdział 5). Opracowanie zamyka identyfikacja korytarzy transportowych (rozdział 6) oraz analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych ośrodków (rozdział 7).

Plan inwestycji transportowych - Generatory ruchu i korytarze transportowe