Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Podsumowanie projektu

Projekt „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” – podsumowanie.

W dniu 31 marca 2015 r. zakończyły się oficjalne prace nad projektem „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”.

Projekt został zrealizowany w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.  Współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz z budżetu państwa.  Celem głównym konkursu było upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru.

Działania zaplanowane w ramach projektu prowadzone były wspólnie przez Lidera: Województwo Dolnośląskie, reprezentowane przez Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz ośmiu Partnerów: Miasto Legnicę, Gminę Miejską Głogów, Powiat Bolesławiecki, Gminę Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Legnickie Pole i Żukowice. Realizacja projektu pozwoliła na zainicjowanie współpracy w ramach LGOF. Odbyły się konferencje, warsztaty, konsultacje społeczne, informacje na temat prowadzonych działań były zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej projektu. Możliwość aktywnego udziału w projekcie miały wszystkie jednostki samorządu terytorialnego a także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne jednostki zainteresowane współpracą w ramach LGOF.

Jednym z efektów projektu jest określenie granic LGOF oraz identyfikacja najistotniejszych problemów i wyzwań. Istotnymi rezultatami projektu są również: diagnoza systemu transportu i wytyczne rozwoju zintegrowanego systemu transportu, które zostały zaadresowanie do dokumentów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Zaproponowany został również model współpracy w zakresie zintegrowanego planowania przestrzennego w LGOF.

Instytut Rozwoju Terytorialnego będzie kontynuował prace nad integracją LGOF i innych miejskich obszarów funkcjonalnych. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia przyczynią się do realizacji tego celu.

Dziękujemy wszystkim za czynny udział w projekcie i zachęcamy zainteresowanych do zapoznania się z wynikami prac nad Legnicko-Głogowskim Obszarem Funkcjonalnym.

Opracowania są dostępne w zasobach IRT.

Tytuły opracowań:

  1. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne Legnicko Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Zintegrowany system transportu w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym.

2.1.        Załącznik nr 1: Zintegrowany model powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF (Legnicko Głogowski Obszar Funkcjonalny), etap I – Badanie zachowań i preferencji transportowych mieszkańców LGOF oraz pomiar i analizy ruchu w ramach LGOF.

2.2.        Załącznik nr 2: Zintegrowany model powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF (Legnicko Głogowski Obszar Funkcjonalny), etap II, część 1. – Analizy oraz część wynikowa prac.

  1. Zintegrowany model powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF (Legnicko Głogowski Obszar Funkcjonalny), etap II, część 2. – Uszczegółowienie dla obszaru problemowego Głogowa.
  2. Perspektywy rozwoju legnickiego obszaru problemowego.
  3. Model współpracy pomiędzy jednostkami samorządu Terytorialnego w zakresie zintegrowanego planowania przestrzennego w LGOF.

Materiały do pobrania:

Broszura promująca projekt.