Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Kwisy (2007)

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Kwisy to kontynuacja opracowanego w 2004 r. „Studium zagospodarowania turystycznego dolnośląskich odcinków szlaków wodnych”. Celem programu była aktywizacja gmin położonych w dolinie rzeki Kwisy poprzez wykorzystanie rzeki jako szlaku kajakowego i powiązanie turystyki kajakowej z innymi formami turystyki, wypoczynku i rekreacji. Dolina Kwisy ma potencjał, który daje szansę na stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego. Warunkiem wykreowania tego produktu jest stworzenie kompleksowej, obejmującej całą Dolinę Kwisy, sieci obiektów i usług turystycznych oraz ich promocja.

Szlak kajakowy Kwisy ma długość ok. 120 km rozpoczyna się w Mirsku i przebiega przez ciekawe przyrodniczo i kulturowo tereny. Czas potrzebny na przepłynięcie szlaku to 7-8 dni. Gęsta sieć małych miasteczek w południowej części, leżących przy szlaku w odległości co około 15 km, wyznacza w naturalny sposób kolejne etapy postojów i noclegów. Północny odcinek szlaku przebiega przez Bory Dolnośląskie, gdzie miejsca obsługi turystyki wodnej można zlokalizować w większych wsiach.

W programie szlak kajakowy podzielono za 7 jednodniowych odcinków. Dla każdego z nich przeprowadzono inwentaryzację, dokumentację fotograficzną i sporządzono kartę informacyjną zawierającą :

  • wykaz charakterystycznych miejsc na szlaku  oraz informację o utrudnieniach i konieczności przenoski kajaka,
  • wykaz istniejącej infrastruktury turystycznej w odległości do 3 km od rzeki: ośrodków sportów wodnych, przystani, kempingów, szlaków pieszych, ścieżek edukacyjnych, szlaków rowerowych,
  • wykaz atrakcji przyrodniczych i kulturowych: obszarów chronionych, obiektów zabytkowych, galerii, muzeów, teatrów, kin, imprez turystycznych,
  • zakres działań związanych z planowaniem przestrzennym,
  • wykaz zadań inwestycyjnych.

Proponowane zadania do realizacji podzielono na cztery grupy:

  • pierwsza grupa obejmuje zadania własne gminy z zakresu planowania przestrzennego i strategicznego,
  • druga grupa zadań dotyczy wszelkich inwestycji związanych z organizacją szlaku kajakowego,
  • trzecia grupa zadań dotyczy stanu czystości wód rzeki Kwisy; ponieważ raporty WIOŚ jednoznacznie wykazują duże zanieczyszczenie wód, głównie ściekami bytowymi i przemysłowymi, należy przewidzieć realizację inwestycji służących poprawie jakości wód, co ma szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki wodnej w „Dolinie Kwisy”,
  • czwartą, ostatnią grupą zadań, są inne działania, mające na celu wykorzystanie i rozpropagowanie potencjału turystycznego Doliny Kwisy.

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Kwisy