Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa dolnośląskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego (2016)

Analiza jest pierwszą edycją opracowania przygotowanego w związku z koniecznością bieżącego monitorowania wybranych polityk publicznych w regionie w kontekście wsparcia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Celem przygotowanej analizy jest zarówno spełnienie wymogów formalnych związanych z zarządzaniem strategicznym Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), jak również dostosowanie wdrażania EFS do założeń Strategii Europa 2020 oraz wyzwań rozwojowych wynikających z krajowych oraz unijnych uwarunkowań i zaleceń. Zakres tematyczny analizy obejmuje cztery główne obszary, tj. demografię, rynek pracy, integrację społeczną, edukację i wykształcenie. Został on szczegółowo określony przez Komisję Europejską. Podstawowym źródłem danych jest statystyka publiczna, którą uzupełniają wyniki badań własnych IRT.

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej (EFS 2016)