Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Spójność społeczno-gospodarcza i przestrzenna obszarów funkcjonalnych

Instytut Rozwoju Terytorialnego zrealizował projekt pn. „Spójność społeczno-gospodarcza i przestrzenna obszarów funkcjonalnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Głównym celem projektu było wykonanie badania obejmującego problematykę rozwoju obszarów funkcjonalnych, rozpatrywaną w kontekście zróżnicowań wewnętrznych poziomu determinujących go istotnych czynników. Efektem końcowym przeprowadzonego postępowania badawczego jest opracowanie analityczne, które zawiera w syntetycznym ujęciu wieloaspektowy przekrój zjawisk społecznych i ekonomicznych zachodzących w przestrzeni regionalnej, tworząc swoisty raport o rozwoju społeczno-gospodarczym. Ponadto ujmuje ono analizę spójności przestrzennej obszarów funkcjonalnych w kontekście zapisów regionalnych dokumentów planistycznych.

Wartość projektu: 162 536,10 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 162 536,10 zł


Link do wersji przygotowanej do wyświetlania w przeglądarce