Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
Badania zachowań transportowych i pomiary ruchu

Prezentujemy Państwu pierwszy etap opracowania pt: Zintegrowany model powiązań transportowych w aglomeracji poli-centrycznej LGOF (Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny)

Etap I – Badanie zachowań i preferencji transportowych mieszkańców LGOF oraz pomiar i analizy ruchu (komunikacja indywidualna i zbiorowa) w ramach LGOF