Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Dołączone pliki:
Powiązane galerie:
grafika
19-07-2019Zdjęć: 2
Pierwsze warsztaty w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development”

28 maja 2019 roku w uzdrowisku Karlova Studánka odbyły się pierwsze czesko-polskie warsztaty w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development”. Poświęcone zostały tematyce Zarządzania środowiskiem w uzdrowiskach. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele samorządów gmin uzdrowiskowych oraz przedsiębiorstw uzdrowiskowych pogranicza polsko-czeskiego.

W trakcie warsztatów polscy i czescy uczestnicy spotkania omówili problemy, na jakie napotykają w swojej codziennej praktyce zarządzania zielenią oraz podzielili się swoimi doświadczeniami w ich rozwiązywaniu, wzięli też udział w badaniach, które dotyczyły określenia wagi poszczególnych elementów zarządzania zielenią w uzdrowiskach oraz kierunków i możliwości rozwoju terenów zieleni uzdrowiskowej.

Za najważniejsze działania podejmowane w związku z zarządzaniem oraz nadawaniem właściwych kierunków i wykorzystywaniem możliwości rozwoju terenów zieleni na pograniczu polsko-czeskim uznano przygotowanie i realizację właściwych strategii rozwoju terenów zieleni uzdrowiskowej, w tym utrzymanie oraz właściwe kształtowanie zieleni o funkcjach ochronnych oraz kształtowanie zieleni o właściwościach terapeutycznych. Jako istotny element podejmowanych działań uznano też zachowanie równowagi pomiędzy wykorzystaniem przestrzeni pod zieleń oraz zabudowę, zabezpieczanie terenów zielonych i przeznaczonych na zieleń oraz zagwarantowanie w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego właściwych relacji powierzchni biologicznie czynnej i powierzchni przeznaczonej pod zabudowę. Uczestnicy warsztatów zwrócili również uwagę, że w celu zagwarantowania właściwej opieki nad zielenią uzdrowiskową konieczne jest wykonanie baz danych zieleni historycznej oraz rejestracja zabiegów, jakim poddawana jest zieleń w uzdrowisku.

logo1logo2