Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Dołączone pliki:
foto4.4 MB
REVIVAL! - Warsztaty na temat metodologii jakości życia w miastach na pograniczu polsko-saksońskim.

W dniach 3-4 czerwca 2019 r. w Instytucie Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu w ramach projektu „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” odbyły się warsztaty związane z opracowaniem studium metodologicznego nt. jakości życia w małych i średnich miastach na pograniczu polsko-saksońskim. Podczas warsztatów zostały zaprezentowane metody badawcze jakości życia, pomocne w wypracowaniu metodologii oceny jakości życia w miastach objętych projektem, ze szczególnym uwzględnieniem roli dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwojowego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnera wiodącego projektu z Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung z Drezna oraz pracownicy Instytutu Rozwoju Terytorialnego reprezentujący Województwo Dolnośląskie. W warsztatach wzięli udział eksperci z Polski i Niemiec specjalizujący się w dziedzinach silnie powiązanych z tematyką studium metodologicznego, takich jak: badania nad jakością życia (wskaźniki jakości życia), rewitalizacja miast, dziedzictwo kulturowe oraz badania rozwoju małych i średnich miast. W pierwszym dniu warsztatów odbyła się sesja ekspercka, podczas której przedstawiono obecny stan wiedzy oraz doświadczenia związane z badaniem jakości życia. Drugiego dnia warsztatów przeprowadzono trzy panele dyskusyjne, które dotyczyły stanu i potrzeb badań nad jakością życia w miastach, określenia wpływu dziedzictwa kulturowego na jakość życia oraz metod badawczych i wskaźników wykorzystywanych w badaniach nad jakością życia w małych i średnich miastach, ze szczególnym uwzględnieniem materialnego dziedzictwa kulturowego.