Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
REVIVAL! laureatem konkursu na projekty flagowe w ramach „Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030”

Projekt „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” został laureatem konkursu na projekty flagowe w ramach „Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań”. W konkursie wyłoniono pięć projektów flagowych oraz przyznano dwie nagrody honorowe spośród 35 nadesłanych zgłoszeń. Komisja konkursowa uznała, że wyróżnione projekty w szczególny sposób przyczyniają się do realizacji wspólnej wizji rozwoju obszaru powiązań położonego po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. W projekcie REVIVAL! doceniono podjęcie istotnego wyzwania, jakim jest ożywienie centrów historycznych miast oraz wzmocnienie tożsamości i spójności społecznej regionu przygranicznego. Uroczystość przyznania nagród odbyła się 5 czerwca 2019 r. w Instytucie Polskim w Berlinie. Nagrody zostały wręczone przez sekretarzy stanu pana Artura Sobonia z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz pana dr Markusa Kerbera z Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.