Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
MIREU - regiony górnicze

MIREU to projekt Unii Europejskiej realizowany w ramach programu HORYZONT 2020 przez szerokie grono partnerów, takich jak organizacje pozarządowe, środowiska akademickie, służby geologiczne i administracja publiczna. MIREU ma na celu wspieranie współpracy między regionami górnictwa i metalurgii w Europie w całym łańcuchu produkcji surowców i metalurgii. Obejmuje to także rekultywację pogórniczą oraz waloryzację dziedzictwa materialnego i niematerialnego. 

MIREU - mapa regionów górniczych i metalurgicznych

Geneza i cel działania

Województwo Dolnośląskie jest partnerem w projekcie MIREU - na mocy Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4377/V/17 z dn. 10 października 2017 r., reprezentantem jest Instytut Rozwoju Terytorialnego.

Główne cele projektu to:
- opracowanie metod koordynacji i wsparcia dla sieci regionów górniczych i metalurgicznych;
- analiza i poprawa warunków dla zapewnienia trwałych i zrównoważonych dostaw krajowych surowców mineralnych, w tym utrzymania infrastruktury przeróbki surowców i metalurgii, a tym samym promowania inwestycji, innowacji i wzrostu w tym sektorze;
- przegląd procesów udziału społecznego i opracowanie europejskich wytycznych dotyczących społecznej akceptacji działalności górniczej (SLO) i zestawu narzędzi SLO.

Stan prac

Podstawowym instytucjonalnym wynikiem projektu MIREU będzie powołanie Rady Regionów Górniczo-Hutniczych Wspólnoty Europejskiej - Council of Mining and Metallurgy Regions in EU (CoMMER), co ma umożliwić partycypację nie tylko podmiotom takim jak przedsiębiorstwa górnicze i organizacje branżowe, ale również Regionom.

Bieżące informacje można znaleźć na stronie projektu Home | MIREU