Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
grafika
Kim jesteśmy?

nstytut Rozwoju Terytorialnego jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Dolnośląskiego, powstałą z przekształcenia Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu, zajmującą się realizacją zadań województwa z zakresu polityki rozwoju oraz planowania przestrzennego.

 
 
 
 

Misja:

Wiedza  Współpraca  Rozwój

Strategiczne aktywności:

  • Zapewnienie rzetelnej i kompleksowej wiedzy o rozwoju terytorialnym;
  • Utrzymywanie i rozwijanie trwałej współpracy w zakresie rozwoju terytorialnego;
  • Stymulowanie inicjatyw na rzecz rozwoju, opartych na zasadach wypracowanych i propagowanych przez Instytut.

Zespół:

Pracownicy Instytutu Rozwoju Terytorialnego stanowią interdyscyplinarny zespół ekspertów, dostarczający rzetelnej wiedzy i informacji o regionie oraz zajmujący się formułowaniem i monitorowaniem polityk publicznych związanych z rozwojem terytorialnym.

 

DYREKCJA 

 Maciej Zathey

DYREKTOR INSTYTUTU

dr Maciej Zathey

 tel. +48 71 374 95 00

dr Magdalena Belof

Z-ca Dyrektora ds. rozwoju nauki 

dr hab. inż. arch. Magdalena Belof

 tel. +48 71 374 95 00

 Przemysław Malczewski


Z-ca Dyrektora ds. polityki przestrzennej

mgr inż. Przemysław Malczewski

 tel. +48 71 374 95 00

 Zespół ds. infrastruktury 

 Aleksandra Sieradzka-Stasiak

Aleksandra Sieradzka-Stasiak  kierownik zespołu
tel. +48 71 374 95 24

 Jakub Rosowski Jakub Rosowski – z-ca kierownika
tel. +48 71 374 95 18

 Maciej Nickarz

Maciej Nickarz –  asystent
tel. +48 71 374 95 16
 Kamila Lesiw-Głowacka Kamila Lesiw-Głowacka – starszy specjalista
tel. +48 71 374 95 25

 Ewa Skoczeń

Ewa Skoczeń – starszy specjalista
tel.  +48 71 374 95 48

 Bogusław Molecki

 

Bogusław Molecki – specjalista
tel. +48 71 374 95 34

 

 

Anna Kierzkowska – asystent
tel. +48 71 374 95 34

 

 Katarzyna Mańkowska-Bigus

Katarzyna Mańkowska-Bigus – specjalista
tel. +48 71 374 95 27

 

 

 

 

Radosław Lesisz - asystent
tel. +48 71 374 95 41


 

 

 Olena Mykhailovska

Olena Mykhailovska - asystent
tel. +48 71 374 95 17 

 

Zespół ds. zasobów naturalnych i kulturowych

Dariusz Zięba Dariusz Zięba – kierownik zespołu
tel. +48 71 374 95 30
Ilona Szarapo

Ilona Szarapo – z-ca kierownika
tel. +48 71 374 95 29

 dr Jan Blachowski dr hab. inż. Jan Blachowski  główny specjalista
tel. +48 71 374 95 28
  Marzenna Halicka-Borucka – główny specjalista
tel. +48 71 374 95 27

 

Paweł Karpiński - główny specjalista
tel. +48 71 374 95 56
pawel.

 

 

Marzena Pasak – starszy specjalista
tel. +48 71 374 95 26

 

Małgorzata Wolańska – specjalista
tel. +48 71 374 95 47

 

Katarzyna Lisiewicz – asystent
tel. +48 71 374 95 31


  

       

 Zespół ds. osadnictwa  LEGNICA

 Agnieszka Wałęga Agnieszka Wałęga  kierownik zespołu
tel. +48 71 374 95 91
Renata Cieślak Renata Cieślak – z-ca kierownika 
tel. +48 71 374 95 94
 Marta Oleszczuk Marta Oleszczuk – starszy specjalista
tel. +48 71 374 95 92
 Małgorzata Mongiałło Małgorzata Mongiałło – starszy specjalista
tel. +48 71 374 95 93
 Magdalena Pietrukiewicz Magdalena Pietrukiewicz - pomoc techniczna
tel. +48 71 374 95 96

Katarzyna Komorowska – asystent
tel. +48 71 374 95 95

  

Zespół wdrażania polityki przestrzennej                               

 Witold Warczewski

Witold Warczewski –kierownik zespołu
tel. +48 71 374 95 22
Anna Szczyglewska  Anna Szczyglewska – z-ca kierownika
tel. +48 71 374 95 19
 Anna Dudziuk-Dudzik Anna Dudziuk-Dudzik – generalny projektant
tel. +48 71 374 95 23

Magdalena Pormańczuk

Magdalena Pormańczuk – starszy specjalista
tel. +48 71 374 95 27 

Robert Banasiak

Robert Banasiak – starszy specjalista
tel. +48 71 374 95 21

Weronika Kumorek-Kazimierska

Weronika Kumorek-Kazimierska – specjalista
tel. +48 71 374 95 00 
 

Kamila Hajduk – asystent
tel. +48 71 374 95 49 

 

 

 

      

 

Pracownia analiz strategicznych 

Wojciech Maleszka 

dr Wojciech Maleszka – kierownik pracowni
tel. +48 71 374 95 39
 Karolina Drewnicka Karolina Drewnicka – z-ca kierownika 
tel. +48 71 374 95 37
Ewelina Czuksanow Ewelina Czuksanow – główny specjalista
tel. +48 71 374 95 40
Piotr Chmiel Piotr Chmiel – specjalista
tel. +48 71 374 95 43
  Marta Kukuła – starszy specjalista
tel. +48 71 344 52 45 35
 Magdalena Kasprzak Magdalena Kasprzak – starszy asystent
tel. +48 71 374 95 38
  Karolina Gmur – specjalista
tel. +48 71 374 95 36
 Joanna Samulewicz Joanna Samulewicz  starszy asystent
tel. +48 71 374 95 36
 Sławomir Książek Sławomir Książek asystent
tel. +48 71 374 95 38

 

 

 Zespół technologii informacyjnych   

Marcin Drzymała 

Marcin Drzymała – kierownik zespołu
tel. +48 71 374 95 90

 Arkadiusz Bieniek

 

 

Arkadiusz Bieniek – informatyk
tel. +48 71 374 95 50

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Archiwum i Biblioteka 

 Beata Grzebiela Beata Grzebiela – Główny specjalista  
tel. +48 71 374 95 44

 

 

   Zespół księgowości, kadr i administracji 

Małgorzata Paciorek 

Główny Księgowy

Małgorzata Paciorek – kierownik zespołu
tel. +48 71 374 95 46

 Urszula Barburska Urszula Barburska – z-ca głównego księgowego
tel. +48 71 374 95 46
 Arletta Cyraniak-Nowak Arletta Cyraniak-Nowak – starszy księgowy
tel. +48 71 374 95 46
 Grażyna Stachura Grażyna Stachura – główny specjalista
tel. +48 71 374 95 45
 
 Agnieszka Iwanicka Agnieszka Iwanicka – główny specjalista
tel. +48 71 374 95 51

 Karolina Głąb

Karolina Głąb – referent
tel. +48 71 374 95 11

 

 

Dorota Kojro – referent
tel. +48 71 374 95 10

 

 

 

Teresa Szydłowska-Szambier- robotnik gospodarczy

 Marek Gołembicki

Marek Gołembicki – kierowca – dyspozytor
tel. +48 71 374 95 00