Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Kim jesteśmy?

Instytut Rozwoju Terytorialnego jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Dolnośląskiego, powstałą z przekształcenia Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu, zajmującą się realizacją zadań województwa z zakresu polityki rozwoju oraz planowania przestrzennego.

 
 
 
 

Misja:

Wiedza  Współpraca  Rozwój

Strategiczne aktywności:

  • Zapewnienie rzetelnej i kompleksowej wiedzy o rozwoju terytorialnym;
  • Utrzymywanie i rozwijanie trwałej współpracy w zakresie rozwoju terytorialnego;
  • Stymulowanie inicjatyw na rzecz rozwoju, opartych na zasadach wypracowanych i propagowanych przez Instytut.

Zespół:

Pracownicy Instytutu Rozwoju Terytorialnego stanowią interdyscyplinarny zespół ekspertów, dostarczający rzetelnej wiedzy i informacji o regionie oraz zajmujący się formułowaniem i monitorowaniem polityk publicznych związanych z rozwojem terytorialnym.

 

DYREKCJA 

 Maciej Zathey

DYREKTOR INSTYTUTU
dr Maciej Zathey
tel. +48 71 374 95 11

 

Z-ca Dyrektora ds. rozwoju nauki 
dr hab. inż. arch. Magdalena Belof
tel. +48 71 374 95 11

Agnieszka Wałęga

Z-ca Dyrektora ds. polityki przestrzennej
Agnieszka Wałęga
tel. +48 71 374 95 11

 

 

 Zespół ds. infrastruktury 

 Aleksandra Sieradzka-Stasiak

Aleksandra Sieradzka-Stasiak
kierownik zespołu

tel. +48 71 374 95 24

 Jakub Rosowski

Jakub Rosowski – z-ca kierownika
tel. +48 71 374 95 18

 Maciej Nickarz

Maciej Nickarz –  asystent
tel. +48 71 374 95 16

 Kamila Lesiw-Głowacka

Kamila Lesiw-Głowacka – główny specjalista
tel. +48 71 374 95 25

 

Ewa Skoczeń – starszy specjalista
tel.  +48 71 374 95 48

 Bogusław Molecki

 

Bogusław Molecki – specjalista
tel. +48 71 374 95 34

 

Anna Kierzkowska – asystent
tel. +48 71 374 95 34

 

 

Katarzyna Mańkowska-Bigus – specjalista
tel. +48 71 374 95 27

 

Radosław Lesisz - asystent
tel. +48 71 374 95 41
 

 Olena Mykhailovska

Olena Mykhailovska - asystent
tel. +48 71 374 95 17 

 

Zespół ds. zasobów naturalnych i kulturowych

Ilona Szarapo

Ilona Szarapo – kierownik zespołu
tel. +48 71 374 95 29

 

Dariusz Zięba – główny specjalista
tel. +48 71 374 95 30

 

Marzenna Halicka-Borucka – główny specjalista
tel. +48 71 374 95 27

 

Małgorzata Wolańska – specjalista
tel. +48 71 374 95 47

 

Katarzyna Lisiewicz – asystent
tel. +48 71 374 95 31

 

Anna Pastucha – asystent
tel. +48 71 374 95 56

 

Marta Wołowiec – asystent
tel. +48 71 374 95 26

 

Justyna Bartczak – asystent

  

       

 Zespół ds. osadnictwa  LEGNICA

 

 

Renata Cieślak

Renata Cieślak – kierownik zespołu 
tel. +48 71 374 95 94

 Marta Oleszczuk

Marta Oleszczuk – starszy specjalista
tel. +48 71 374 95 92

 Małgorzata Mongiałło

Małgorzata Mongiałło – starszy specjalista
tel. +48 71 374 95 93

 Magdalena Pietrukiewicz

Magdalena Pietrukiewicz - pomoc techniczna
tel. +48 71 374 95 96

 

Katarzyna Acedońska – asystent
tel. +48 71 374 95 95

  

Zespół wdrażania polityki przestrzennej                               

 Witold Warczewski

Witold Warczewski – kierownik zespołu
tel. +48 71 374 95 22

Anna Szczyglewska 

Anna Szczyglewska – z-ca kierownika
tel. +48 71 374 95 19

 Anna Dudziuk-Dudzik

Anna Dudziuk-Dudzik – generalny projektant
tel. +48 71 374 95 23

 

Magdalena Pormańczuk – starszy specjalista
tel. +48 71 374 95 27 

Robert Banasiak

Robert Banasiak – starszy specjalista
tel. +48 71 374 95 21

 

Weronika Kumorek-Kazimierska – specjalista
tel. +48 71 374 95 00 

 

Kamila Hajduk – starszy asystent
tel. +48 71 374 95 49

 

      

 

Pracownia analiz strategicznych 

Wojciech Maleszka 

dr Wojciech Maleszka – kierownik pracowni
tel. +48 71 374 95 39

 Karolina Drewnicka

Karolina Drewnicka – z-ca kierownika 
tel. +48 71 374 95 37

Piotr Chmiel

Piotr Chmiel – specjalista
tel. +48 71 374 95 43

 

Marta Kukuła – starszy specjalista
tel. +48 71 344 52 45 35

 Magdalena Kasprzak

Magdalena Kasprzak – starszy asystent
tel. +48 71 374 95 38

 

Karolina Gmur – starszy specjalista
tel. +48 71 374 95 36

 Joanna Samulewicz

Joanna Samulewicz  specjalista
tel. +48 71 374 95 36

 

Sławomir Książek specjalista
tel. +48 71 374 95 38

 

 

 Zespół technologii informacyjnych   

Marcin Drzymała 

Marcin Drzymała – kierownik zespołu
tel. +48 71 374 95 90

 

Arkadiusz Bieniek – informatyk
tel. +48 71 374 95 50

Archiwum i Biblioteka 

 Beata Grzebiela

Beata Grzebiela – Główny specjalista  
tel. +48 71 374 95 44

 

 

   Zespół księgowości, kadr i administracji 

Małgorzata Paciorek 

Główny Księgowy

Małgorzata Paciorek – kierownik zespołu
tel. +48 71 374 95 46

 Urszula Barburska

Urszula Barburska – z-ca głównego księgowego
tel. +48 71 374 95 46

 Arletta Cyraniak-Nowak

Arletta Cyraniak-Nowak – starszy księgowy
tel. +48 71 374 95 46

 Agnieszka Iwanicka

Agnieszka Iwanicka – główny specjalista
tel. +48 71 374 95 51

 

Ilona Klat – księgowa
tel. +48 71 374 95 33

 

Karolina Głąb – referent
tel. +48 71 374 95 11

 

Katarzyna Wasek - referent
tel. +48 71 374 95 33

 

Dorota Kojro – pomoc biurowa
tel. +48 71 374 95 10

 

Teresa Szydłowska-Szambier – robotnik gospodarczy

 

Marek Gołembicki – kierowca – dyspozytor
tel. +48 71 374 95 00