Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Siedziba

Remont nowej siedziby Instytutu Rozwoju Terytorialnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Dawida 1a we Wrocławiu” został zrealizowany w ramach 3. Osi Priorytetowej RPO WD 2014-2020 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny.

         

 

Nr projeku: RPDS.03.03.01-02-0090/16

Ogólna wartość projektu: 2 599 561,00 złotych

Wkład funduszy europejskich: 1 312 045,00 złotych

Celem projektu była kompleksowa termomodernizacja siedziby Instytutu Rozwoju Terytorialnego, samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja projektu miała na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie energochłonności w/w budynku poprzez redukcję zużycia ciepła grzewczego i energii elektrycznej, emisji CO2 oraz pyłów i gazów. Projekt przyczynił się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię poprzez efektywne jej wykorzystanie. W dłuższej perspektywie ma również mieć wpływ na wzmocnienie efektu ekologicznego i obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej.