Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Analiza ruchu turystycznego – szacowanie wartości zamówienia

Instytut Rozwoju Terytorialnego, działający w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego zwraca się z zapytaniem o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu analizy wykorzystania tras i ruchu turystycznego we wskazanych obszarach województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Jakuszyc w obrębie Gór Izerskich (szczegóły w załączonym pliku pod nazwą „Analiza turystyczna_zakres.pdf” oraz załączniku nr 1 „analiza turystyczna.jpg”)

 Szacunkową wycenę realizacji zamówienia należy przesłać na formularzu cenowym (załącznik nr 2) w terminie do dnia 24.10.2019 r., godz. 12.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: lub dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Instytut Rozwoju Terytorialnego lub dostarczyć osobiście do Instytutu: ul. Dawida 1a , 50-527 Wrocław.

 Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma wyłącznie na celu badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.