Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dołączone pliki:
Ankieta w sprawie audytu krajobrazowego

Ideą prac nad audytem krajobrazowym jest zachowanie transparentności projektowej, opartej na współpracy i kontaktach z przedstawicielami środowisk naukowych, samorządami lokalnymi oraz instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody i dziedzictwo kulturowe.

W celu poinformowania samorządów lokalnych o roli i znaczeniu audytu krajobrazowego, nawiązania współpracy z osobami odpowiedzialnymi lokalnie za politykę ochrony środowiska i krajobrazu oraz pozyskania informacji niezbędnych dla właściwego sporządzenia dokumentu, Instytut Rozwoju Terytorialnego skierował do wójtów i burmistrzów gmin oraz prezydentów miast w województwie dolnośląskim ankietę internetową. Treść pytań dotyczyła w szczególności kwestii ujmowania ochrony krajobrazu w polityce przestrzennej gmin oraz uwzględniania walorów krajobrazowych jako potencjału wymagającego zachowania, odtworzenia lub ochrony.

Dotychczas na ankietę odpowiedziało 100 gmin, co stanowi 59,2% wszystkich gmin w województwie. Podsumowanie wyników stanowi załącznik do niniejszej notatki.

Ankieta pozostaje wciąż aktywna pod linkiem:

http://www.ankiety.irt.wroc.pl/index.php/842313?lang=pl&encode

Zachęcamy samorządy, które jeszcze tego nie zrobiły, do wypełnienia ankiety. Wnioski z ankiet będą wykorzystywane przez Instytut w dalszych pracach nad audytem krajobrazowym.