Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dołączone pliki:
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia audytu krajobrazowego

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla

województwa dolnośląskiego

 

Po opracowaniu ww. projektu zostanie on wyłożony do publicznego wglądu i poddany konsultacjom społecznym.

Audyt krajobrazowy uchwala Sejmik Województwa Dolnośląskiego, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.