Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Badanie efektywności energetycznej budynków Samorządu Województwa

Od końca stycznia 2021 r. IRT we współpracy z Pełnomocniczką Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. ekologii i ochrony klimatu, dr Teresą Marcinów, przeprowadza badanie ankietowe dotyczące efektywności energetycznej w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz jednostkach podlegających Marszałkowi.

Efektem prac będzie zidentyfikowanie stanu obiektów, stosowanych źródeł ogrzewania, a także obciążeń finansowych związanych z opłatami za energię elektryczną i ciepło. Celem jest również rozpoznanie aktualnego wykorzystania instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii, których stosowanie znacząco wpływa na poprawę jakości powietrza w regionie, a także jest jednym z działań na rzecz ochrony klimatu.

Rozpoznanie stanu budynków będzie kluczowe dla określenia potrzeb i zaplanowania niezbędnych działań w obiektach publicznych zarządzanych przez UMWD i instytucje podlegające, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mają za zadanie stosować środki poprawy efektywności energetycznej w zajmowanych obiektach. Oznacza to, że budynki powinny być tak przygotowane do zapewnienia komfortu jego użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem, aby możliwe było jak najniższe zużycie energii przez każdy obiekt.

Warto podkreślić, że poprawa efektywności energetycznej budynków odgrywa kluczowe znaczenie w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r., zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu.

Wyniki badania zostaną wykorzystane do prac nad Strategią energetyczną Dolnego Śląska – kierunkami wsparcia sektora energetycznego, realizowanej wspólnie z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego UMWD.

Osoby do kontaktu: Kamila Lesiw-Głowacka, Katarzyna Mańkowska-Bigus.