Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dolnośląskie Centrum Sportowe Jakuszyce

Zarząd Województwa Dolnośląskiego powierzył IRT wykonanie prac analitycznych i organizacyjno-technicznych mających na celu opracowanie rekomendacji i wytycznych dla rozwoju górskiego obszaru funkcjonalnego, wymagającego objęcia szczególną troską w polityce rozwoju województwa.

Jednocześnie, w związku z prowadzoną przez Województwo Dolnośląskie budową Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Jakuszycach, Instytut Rozwoju Terytorialnego realizuje szerokie spektrum badań w celu wypracowania warunków progowych i zasad organizowania działań sportowo – rekreacyjnych na Polanie Jakuszyckiej, koniecznych do zachowania właściwego stanu ochrony przyrody, w szczególności przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000.

W ramach  prac wykonane zostaną m.in. analizy uwarunkowań przyrodniczych, przestrzennych, transportowych, klimatycznych oraz ruchu turystycznego. Wyniki badań będą zamieszczane na stronie internetowej Instytutu. Już teraz można zapoznać się z opracowaniem inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej dla terenu Polany Jakuszyckiej w zakładce Opracowania.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można poprzez kontakt z Instytutem.