Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

W dniu 10 lipca 2017 r. Zarząd województwa dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Obecnie projekty ww. uchwał zostały opublikowane i do końca września 2017 r. można zgłaszać do nich uwagi.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektów uchwał:

- w formie pisemnej, na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław,

- ustnie do protokołu w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytutu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Obwieszczenie z projektami uchwał dostępne jest także na stronie http://bip.irt.wroc.pl/ w zakładce „ogłoszenia – aktualności” i na stronie  http://bip.umwd.dolnyslask.pl/ w zakładce „Aktualności i ogłoszenia”.

 

Załączniki:

  • Uchwała nr 4071/V/17 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  • Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
  • Projekt uchwały dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem gminy miejskiej Wrocław i uzdrowisk
  • Projekt uchwały dla gminy miejskiej Wrocław
  • Projekt uchwały dla uzdrowisk
  • Formularz zgłaszania uwag do projektów uchwał antysmogowych