Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dolnośląskie Zagłębie Węglowe - zasięg wpływu
Ukończone zostały prace nad Analizą powiązań funkcjonalnych w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym (DZW). Opracowanie zostało wykonane w ramach prac nad częścią diagnostyczną Strategii Energetycznej Dolnego Śląska – kierunkami wsparcia sektora energetycznego, w której uwzględnia się konieczne do przeprowadzenia działania związane z transformacją energetyczną i dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

W analizie odniesiono się do historii funkcjonowania DZW i wskazano zasięg wydobycia węgla kamiennego na tym terenie, obejmujący pogranicze polsko-czeskie. Powiązania przestrzenne, w okresie transformacji gospodarczej i likwidacji górnictwa kamiennego na Dolnym Śląsku, określono na podstawie regionalnych dokumentów planistycznych i analiz dojazdów pracowników komunikacją zbiorową do zakładów obsługujących DZW. Przeanalizowano również proces likwidacji kopalń i jego skutki, w tym mające wpływ na planowanie przestrzenne.

Opracowanie dowodzi, że oddziaływanie funkcjonowania DZW miało wpływ nie tylko na obecny zasięg subregionu wałbrzyskiego, ale także na powiat kamiennogórski. Tereny te nadal wymagają rewitalizacji i usunięcia szkód górniczych oraz wsparcia działań służących minimalizowaniu skutków społeczno-gospodarczych, wobec tego obszar ten będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Z pełną treścią analizy można zapoznać się w Bibliotece opracowań.