Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Warsztaty z dolnośląskimi klastrami energetycznymi

Webinar pt. Globalne trendy i wyzwania energetyki zainicjowany przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej, przy wsparciu Instytutu Rozwoju Terytorialnego oraz Siemens sp. z o. o., miał na celu pobudzenie dyskusji na temat aktualnych wyzwań w zakresie energetyki. Główny wątek spotkania dotyczył efektywności energetycznej i wykorzystania lokalnego potencjału w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Podczas spotkań oparto się na wystąpieniach certyfikowanych klastrów energetycznych aktywnie działających na terenie Dolnego Śląska. Zaprezentowana została struktura organizacyjna klastrów, zrealizowane i planowane rozwiązania, a także odniesiono się do problemów oraz zasugerowano konieczne do wprowadzenia zmiany umożliwiające rozwój inicjatyw służących budowaniu społeczności energetycznych. Określono także wpływ działalności klastrów na aktywność gospodarczą.

Wnioski z webinaru oraz wyniki ankiety dedykowanej klastrom energetycznym (przeprowadzonej przed spotkaniem), dadzą możliwość skatalogowania potrzeb klastrów i sformułowania postulatów do zmian w obowiązujących przepisach, a także określenia działań samorządu województwa wspierających ich rozwój, co zostanie wykorzystane w pracach nad Strategią energetyczną Dolnego Śląska.

W wyniku rozmów zaproponowano również utworzenie dolnośląskiego forum klastrów energetycznych, które miałoby na celu wymianę dobrych praktyk i zacieśnianie współpracy pomiędzy klastrami.

Relacja z webinaru - dzień 1

Relacja z webinaru - dzień 2