Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Dołączone pliki:
Powiązane galerie:
grafika
30-09-2019Zdjęć: 5
Drugie warsztaty w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development”

26 września 2019 roku w uzdrowisku Lądek Zdrój odbyły się drugie czesko–polskie warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development”. Poświęcone zostały tematyce uwarunkowań prawnych uzdrowisk statutowych oraz polskich i czeskich regulacji prawno-instytucjonalnych. Przepisy prawne obowiązujące czeskie uzdrowiska przedstawił Zdeněk Szczyrba z Uniwersytetu Palackého w Ołomuńcu. Wymogi prawne obowiązujące polskie uzdrowiska oraz możliwości uzyskania w Polsce statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej przedstawił dr Jan Golba - Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, który naświetlił też pokrótce korzyści i niedogodności wynikające z tytułu posiadania uzdrowiska.

W trakcie warsztatów polscy i czescy uczestnicy spotkania omówili problemy, na jakie napotykają w swojej codziennej praktyce zarządzania działalnością uzdrowiskową. Po obydwu stronach granicy pojawiają się problemy z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry medycznej, w tym lekarzy uzdrowiskowych i fizjoterapeutów. Młodzi lekarze niechętnie decydują się na wybór specjalizacji, związanych z pracą w lecznictwie uzdrowiskowym, nie wprowadza się tu nowatorskich form leczenia, ani nowych technologii. Według uczestników spotkania – specjalizacja lekarza uzdrowiskowego nie cieszy się wysokim prestiżem, ani nie jest atrakcyjnie opłacana. W podsumowaniu dyskusji stwierdzono, że zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej potrzebna jest aktualizacja przepisów oraz wprowadzenie na ich podstawie nowego modelu świadczenia usług lecznictwa uzdrowiskowego.

logo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.