Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Prezentacja działań zrealizowanych w ramach projektu „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”

Głównym działaniem naukowym w ramach projektu było opracowanie studium metodologicznego, w którym badano jakość życia w miastach ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dziedzictwa kulturowego. Przeprowadzone prace badawcze potwierdziły, że potencjał zabytkowy centrów miast wraz z ich architektonicznym dziedzictwem oraz wartościami niematerialnymi posiadają istotny wpływ na kształtowanie tożsamości i integracji społecznej. Na podstawie wykonanych analiz zostały opracowane strategiczne rekomendacje dotyczące wykorzystania miejskiego dziedzictwa kulturowego dla zapewnienia wysokiej jakości życia i zrównoważonego rozwoju historycznych miast na transgranicznym obszarze Dolnego Śląska i Saksonii. Rekomendacje dla miast partnerskich zawierają zarówno ogólne wnioski dla całego obszaru objętego projektem, jak i indywidualne ustalenia dla miast skupiające się na kierunkach rozwoju związanych z rewitalizacją obszarów miejskich oraz podniesieniem jakości życia. Jest to narzędzie dla władz samorządowych, pomocne w wykorzystaniu i aktywizowaniu potencjału zachowanego materialnego dziedzictwa kulturowego dla poprawy jakości życia miejskiego.

Zachęcamy również do zapoznania się z działaniami zrealizowanymi w ramach projektu na stronie Partnera wiodącego - Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. http://revival.ioer.eu