Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Plan województwa - rozpatrzenie uwag w ramach opiniowania

Przeprowadzony został proces rozpatrywania uwag złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego oraz do propozycji obszarów funkcjonalnych.

W odpowiedzi na pisemne wystąpienia o opinie i uzgodnienia, wpłynęło 147 pism, zawierających 621 uwag. Informacje o tym, w jaki sposób uwagi  zostały rozpatrzone i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zawiera  załącznik nr 1 do uchwały  nr 1983/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Ta sama uchwała obejmuje również rozpatrzenie uwag, które zgłoszone zostały w dniu 7 grudnia 2018 r. podczas konferencji opiniującej obszary funkcjonalne i ich granice w województwie dolnośląskim. Rozpatrzonych zostało 70 uwag, w tym 35 ustnych i 35 pisemnych (załącznik nr 2 do ww. uchwały).

Po rozpatrzeniu uwag w lipcu 2019 r. dokonano niezbędnych zmian w projekcie planu, wynikających z uwzględnienia niektórych uwag. To wywołało potrzebę przeprowadzenia powtórnego opiniowania i uzgadniania, w zakresie ograniczonym do wybranych organów. W następstwie ponownego opiniowania i uzgadniania, złożono dodatkowe uwagi do projektu planu. W dniu 24 września 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1261/VI/19 w sprawie ponownego rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Do rozpatrzenia wpłynęło 17 pism z 54 uwagami, które zostały pozytywnie rozpatrzone, zgodnie z informacją zawartą w załączniku  do ww. uchwały.