Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dołączone pliki:
Wykaz uwag575 kB
Obszary funkcjonalne - konferencja opiniująca

W dniu 7 grudnia 2018 r. Instytut Rozwoju Terytorialnego zorganizował konferencję, na której przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyrazili swoją opinię na temat propozycji określenia obszarów funkcjonalnych i ich granic w Województwie Dolnośląskim. Propozycja ta została zawarta w projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, w wersji z września 2018 r.

W trakcie konferencji przedstawiona została informacja na temat siedmiu zaproponowanych obszarów funkcjonalnych. Należą do nich trzy obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym, których określenie jest obowiązkowe (Wrocławski Obszar Funkcjonalny, Sudecki Obszar Funkcjonalny, przygraniczny obszar funkcjonalny). Odstąpiono od określania obszarów wiejskich, które należą również do obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym. Decyzja taka została podjęta na podstawie pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Pismo SAR-an-bk-667-1/16(772) z dnia 14 kwietnia 2016 r.), który jest organem właściwym w sprawie wydania rozporządzenia dotyczącego wiejskich obszarów funkcjonalnych.

Pozostałe cztery obszary o znaczeniu regionalnym ustalono z inicjatywy Samorządu Województwa Dolnośląskiego, jako miejskie obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych, zgodnie z zaleceniem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Jeleniogórski Obszar Funkcjonalny, Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny, Wałbrzyski Obszar Funkcjonalny, obszar funkcjonalny cenny przyrodniczo).

Szczegółowy przebieg konferencji został opisany w sprawozdaniu. Z uwagami zgłoszonymi ustnie oraz pisemnie w trakcie konferencji opiniującej obszary funkcjonalne i ich granice można się zapoznać w wykazie. Rozpatrzenie tych uwag przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego odbędzie się łącznie z rozpatrzeniem wszystkich uwag zebranych w całym procesie opiniowania i uzgadniania.