Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
Spotkania z pracownikami UMWD i jednostek organizacyjnych w ramach prac nad PZPWD

W ramach prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (PZPWD) odbyło się pięć spotkań z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i jednostek organizacyjnych samorządu województwa.

Na spotkaniach omawiano dokumenty programowe i strategiczne, które mogą mieć przełożenie na treść PZPWD. Wskazano na wiele powiązań i sposobów wykorzystania planu jako narzędzia prowadzenia polityki przestrzennej. Zakres tematyczny PZPWD może być szeroki, jednak ograniczony do zagadnień wdrażalnych.

Nowy plan będzie dokumentem wspólnym dla wszystkich podmiotów samorządu województwa, koordynującym działania sektorowe. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie środków i uniknięcie konfliktów przestrzennych. Dlatego bardzo ważna jest współpraca, która będzie kontynuowana na etapie opracowania, wdrażania i monitoringu planu.

Zachęcamy do zapoznania się z notatkami ze spotkań, które znajdują się w załącznikach.