Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Warsztaty szkoleniowe pn. „Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych” 28-29.10.2019 r.

Zapraszamy Państwa serdecznie do uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych dotyczących kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych dla województwa dolnośląskiego.

Z dniem 1 lipca 2018 r. zaczęły obowiązywać ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, wynikające z uchwalonych 30 listopada 2017 r. uchwał antysmogowych dla terenu Dolnego Śląska. Przepisy te, w randze prawa miejscowego, obowiązują wszystkich mieszkańców użytkujących urządzenia na paliwa stałe, zaś samorządy lokalne są zobowiązane do prowadzenia kontroli egzekwowania od obywateli przestrzegania tego prawa.

Planowane warsztaty są odpowiedzą na liczne sygnały wskazujące na konieczność przeprowadzenia kompleksowych szkoleń dla urzędników i strażników miejskich / gminnych celem zaznajomienia ich z obowiązkami wynikającymi z zapisów uchwał antysmogowych oraz sposobami i możliwościami ich egzekwowani. Program warsztatów, adresowany właśnie do tych grup pracowników samorządowych, opracowany został na podstawie rozpoznanych problemów jakości powietrza w Polsce. Na warsztaty zapraszamy również osoby zajmujące się kwestiami ochrony atmosfery i edukacją ekologiczną.

Szkolenia odbędą się we Wrocławiu dniach 28.10.2019 (poniedziałek) i 29.10.2019 (wtorek) – w dwóch turach, do wyboru.

Wydarzenie jest bezpłatne, obowiązują zgłoszenia poprzez formularz znajdujący się pod linkiem:

http://www.ankiety.irt.wroc.pl/index.php/survey/index/sid/333785/newtest/Y/lang/pl

Harmonogram szkolenia znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy do dnia 22.10.2019 (wtorek).

Ponieważ ilość miejsc na szkolenia jest ograniczona, zachęcam do niezwłocznej rejestracji. Obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz pierwszeństwo dla przedstawicieli gmin województwa dolnośląskiego. W przypadku odwołania uczestnictwa prosimy o pilne powiadomienie pisząc na adres: , lub dzwoniąc pod numer: 071 / 374 95 41. Więcej informacji o szkoleniach również pod tym adresem.

Organizatorami warsztatów szkoleniowych są Województwo Dolnośląskie - Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wraz ze Zespołem Doradców Energetycznych „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE".

Szkolenie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.wfosigw.wroclaw.pl
Nazwa zadania: Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych - warsztaty szkoleniowe
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 135 406 zł
Dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu: 43 000 zł

loga