Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
60 lat służb planowania przestrzennego na Dolnym Śląsku

W dniu 1 lipca 2015 roku upłynęło 60 lat od powołania przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej. Ten moment wyznacza początek funkcjonowania służby planowania przestrzennego w regionie.

Z tej okazji wszystkim obecnym i byłym Pracownikom składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, gratulujemy wspaniałego jubileuszu oraz składamy podziękowania za wysiłek włożony w kształtowanie zrównoważonego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego naszego regionu.

Wyrażamy również serdeczne podziękowania osobom i firmom współpracującym z nami od początku naszej działalności.

Obecnie jednostką realizującą zadania z zakresu planowania przestrzennego w województwie jest Instytut Rozwoju Terytorialnego, powołany na mocy uchwały Nr XXXI/875/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie nadania statutu Instytutowi Rozwoju Terytorialnego.

Od ponad 15 lat Instytut jest samorządową jednostką organizacyjną województwa dolnośląskiego.

Jednostka jest następcą prawnym poprzednich jednostek organizacyjnych funkcjonujących, od 1955 r. w rozmaitych strukturach z różnymi zadaniami i kompetencjami, na terenie obecnego województwa dolnośląskiego; były to:

• Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu Wydział Budownictwa I Architektury (1955-1974)

• Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna (1974-1975)

• Biuro Planowania Przestrzennego we Wrocławiu (1975-1978)

• Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego we Wrocławiu (1978-1988)

• Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna we Wrocławiu (1988-1999)

• Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna w Legnicy (1991-1999)

• Regionalne Biuro Urbanistyczne w Wałbrzychu (1993-1999) .

• Jeleniogórska Dyrekcja Inicjatyw Gospodarczych w Jeleniej Górze (1982-1999)

• Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (1999-2013)

W ciągu 60 lat funkcjonowania służby planistycznej na Dolnym Śląsku powstało wiele ważnych opracowań i dokumentów, które wyznaczały ramy rozwoju regionu. Miały one zasięg od lokalnego, przez subregionalny i ponadregionalny aż po międzynarodowy. Niektóre z nich zostały docenione, czego dowodem są uzyskane nagrody i wyróżnienia ministerialne. Pierwszą nagrodę przyznał autorom planu ogólnego miasta Wałbrzycha Komitet ds. Urbanistyki i Architektury już w 1957 r.

Obecnie Instytut wykonuje projekty planów zagospodarowania przestrzennego, strategii, polityk, programów, raportów, a także analizy, studia i koncepcje, stanowiące podstawę polityki przestrzennej w województwie dolnośląskim. IRT prowadzi także aktywną działalność w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej. Służy wiedzą ekspercką organom samorządu różnych szczebli oraz strukturom rządowym. Uczestniczy w działaniach popularyzatorskich i edukacyjnych. Jest marką rozpoznawalną w kraju i za granicą.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym dorobkiem w zakładce Biblioteka oraz ze szczegółową historią poszczególnych jednostek organizacjach funkcjonujących od 1955 r. w zakładce O nas.

DYREKCJA IRT