Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Informacja o przyjęciu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

Informacja o przyjęciu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego i podsumowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego i o możliwościach zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu wraz z wymaganą dokumentacją.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się o przyjęciu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego oraz możliwości zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu wraz z wymaganą dokumentacją obejmującą:

  1. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.07.2020 r.;
  2. Przyjęty dokument Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (Uchwała Nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego);
  3. Prognozę oddziaływania na środowisko dla ww. Planu;
  4. Pisemne podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt. 2 cyt. ustawy.