Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Rozpoczęcie projektu Smart Integration

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu Smart Integration w ramach programu współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Beneficjentem wiodącym jest Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Partnerem jest Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego. Projekt realizowany będzie w okresie 01.02.2017 – 31.01.2020 (36 miesięcy). Wartość projektu ogółem wynosi 1.340.653,22 EUR, a dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85%: 1.139.555,12 EUR.

Celem projektu jest umocnienie i intensyfikacja współpracy administracji w zakresie rozwoju przestrzennego i regionalnego na dolnośląsko-saksońskim pograniczu (obszar wsparcia), w szczególności w odniesieniu do zwalczania negatywnych zmian demograficznych.

W ramach projektu nastąpi wzmocnienie instytucjonalnego potencjału współpracy administracji z Dolnego Śląska i Saksonii w zakresie rozwoju przestrzennego i regionalnego. Aby to osiągnąć zostaną wypracowane, z udziałem ekspertów i aktywnych podmiotów obszaru wsparcia, najważniejsze priorytety rozwoju przestrzennego. W tym zakresie zaplanowano opracowanie Analizy społeczno-gospodarczej na pograniczu polsko-saksońskim oraz Saksońsko-Dolnośląskiego Studium Pogranicza. W obliczu przewidywanych zmian demograficznych i szczególnie ważnych problemów dot. dostępu do wybranych usług publicznych, realizowane będą transgraniczne warszaty eksperckie, Konwent Gmin Przygranicznych nt. demografii i dostępu do usług publicznych oraz ekspertyzy prezentujące możliwości wdrożenia sprawdzonych rozwiązań z innych regionów przygranicznych na obszarze wsparcia. W celu zainteresowania społeczności z obszaru wsparcia transgraniczną, współpracą zostanie wyprodukowany film nt. rozwoju regionalnego saksońsko-polskiego pogranicza oraz zorganizowane zostanie forum dziennikarzy z udziałem ponadregionalnych mediów. Działaniami uzupełniającymi wzmocnienie potencjału instytucjonalnego będą kursy językowe i wizyty studyjne.