Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dołączone pliki:
Założenia231 kB
Wyniki221 kB
Prognoza rynku pracy dla gmin województwa dolnośląskiego do 2040 r. (2021)

Prognoza rynku pracy dla gmin województwa dolnośląskiego do 2040 roku została opracowana dla pracujących według siedziby podmiotu (przedsiębiorstwa) i objęła łącznie: 169 jednostek, w tym: 35 gmin miejskich (w tym 4 o statusie miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych i Wrocław), 78 gmin wiejskich i 56 gmin miejsko-wiejskich (bez odrębnego uwzględnienia miast i obszarów wiejskich w tych gminach).

Prognozę sporządzono w jednym wariancie, a jej wyniki w zakresie liczby i struktury pracujących zostały przedstawione w czterech przekrojach czasowych, tj. dla lat: 2025, 2030, 2035 i 2040.

Wyniki prognozy zostały przedstawione dla każdej jednostki terytorialnej w następujących zestawieniach:

1. Liczba pracujących ogółem według faktycznego miejsca pracy w latach 2009-2019, uwzględniająca szacunkową liczbę pracujących w mikroprzedsiębiorstwach.

2. Prognozowana liczba pracujących ogółem według faktycznego miejsca pracy w latach: 2025, 2030, 2035, 2040.

3. Prognozowana liczba pracujących w sektorze usługowym według faktycznego miejsca pracy w latach: 2025, 2030, 2035, 2040.