Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Razem dla pogranicza

Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie podstaw do strukturalnej zmiany w zakresie współpracy pomiędzy administracją Wolnego Państwa Saksonii i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w celu jej polepszenia. Dzięki temu projekt ten przyczyni się do dalszego rozwoju i wzrostu intensywności udanej współpracy pomiędzy Saksonią i Dolnym Śląskiem oraz zgodnego współżycia społecznego w Europie.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:
      •    Trzy konferencje, spotkania warsztatowe 5 grup roboczych, wizyty studyjne, praktyki pracowników administracji za granicą, szkolenia towarzyszące, kurs języka polskiego dla przedstawicieli saksońskiej administracji;
     •    Stworzenie strony internetowej projektu z platformą online; 

Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji obu regionów odbywać się będzie w 5 grupach roboczych, dotyczących następujących ważnych dla pogranicza zagadnień:

 1.   Rewitalizacja miast
 2.   Rewitalizacja obszarów powydobywczych węgla brunatnego, krajobrazy pokopalniane (łącznie z obszarami parkowymi)
 3.   Rozwój obszarów wiejskich
 4.   Komunikacja i transport 
 5.   Polityka rynku pracy i demografia 

Pracy grup roboczych towarzyszyć będzie ekspert naukowy, który przejmie ewaluację procesu komunikacji, dokumentację oraz przygotuje końcową publikację wyników.