Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Mapa kolejowa Dolnego Śląska

W ramach monitorowania stanu infrastruktury Dolnego Śląska udostępniamy Państwu interaktywną mapę publicznej sieci kolejowej, obejmującą linie krajowe - zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz linie wojewódzkie - znajdujące się pod opieką Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Mapa obrazuje stan bieżący sieci kolejowej i podlega cotygodniowej aktualizacji.

Geoportal dostosowany jest do wykorzystywania zarówno na komputerach, jak i urządzeniach przenośnych (może być wygodnie używany również w terenie). 

Mapa kolejowa Dolnego Śląska 

Ostatnia aktualizacja mapy: 7 V 2021 r.

Pełen wykaz dokumentów źródłowych zawarto poniżej.

 
Nazwa dokumentu  Ost. zmiana 
Wykaz linii Id-12 (D-29). PKP Polskie Linie Kolejowe SA 27 VII 2020 r.
Wykaz linii zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei 26 II 2021 r.
European Agreement on Main International Railway Lines (AGC) 22 X 2019 r.
European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations (AGTC) 10 XII 2009 r.
Rozporządzenie PEiR 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju TEN-T 27 VI 2019 r.
Rozporządzenie PEiR 913/2010 w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (RFC) 17 XII 2020 r.
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową 14 XI 2012 r.
Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o czechosłowackiej komunikacji tranzytowej przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na odcinku między stacjami Hradek nad Nisou i Zittau 16 XI 1962 r.
Rozporządzenie RM w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym 17 IX 2019 r.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa dolnośląskiego 30 X 2014 r.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego 16 VI 2020 r.
Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego dotyczące linii kolejowych o znaczeniu wojewódzkim 30 III 2021 r.
Regulamin sieci. PKP Polskie Linie Kolejowe SA 14 III 2021 r.
Regulamin sieci. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 13 XII 2020 r.
Dolnośląski Rozkład Jazdy pociągów KD, Polregio, KW oraz PKP IC 1 V 2021 r.
Rozkład jazdy ZVON 30 IV 2021 r.
Rozkład jazdy SŽ 13 XII 2020 r.