Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Programy europejskie 2014-2020

Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, w ramach którego do zainwestowania w regionie przeznaczono kwotę 2 250,4 mln Euro. Do wykorzystania przez dolnośląskich przedsiębiorców w 1. Osi pn. Przedsiębiorstwa i Innowacje zaplanowano 415,5 mln Euro. Poniżej zamieszczamy treść zatwierdzonego dokumentu:

RPO WD 


Na realizację Programów Europejskich 2014-2020 z polityki spójności Polska otrzymała 82,5 mld Euro, w tym 45,62 mld Euro na Programy krajowe, 0,7 mld Euro - na Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 31,24 mld Euro – na Programy regionalne. Poniżej zamieszczamy treści Programów, które zostały już zatwierdzone przez Komisję Europejską:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014–2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 


Dodatkowe informacje nt. dofinansowania ze środków ww. Programów można uzyskać w GPIFE:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14,  pok. 300

50-411 Wrocław

 

infolinia 801 700 008

tel. 71/776 95 01

fax. 71/776 98 41

 

www.fundusze.dolnyslask.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałek: 8:00-18:00

wtorek-piątek: 8:00-16:00