Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Aktualności nt. stanu przygotowań do wykorzystywania w regionie środków pomocowych

Na pożyczki dla dolnośląskich firm zostało przeznaczonych kolejnych 31 mln zł. Dolnośląski Fundusz Powierniczy podpisał w ramach Unijnej Inicjatywy JEREMIE pięć umów operacyjnych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pośrednictwo finansowe w udzielaniu tzw. Pożyczek Globalnych przez:

 

 - Agencję Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. o wartości 4 mln zł,
 - Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. o wartości 6 mln zł,
 - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego o wartości 6 mln zł,
 - Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. o wartości 6 mln zł,
 - Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych o wartości 5 mln zł,
 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A. o wartości 4 mln zł.

12 marca br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Inteligentny Rozwój na 2015 rok

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił serwis informacyjny www.power.dwup.pl poświęcony wdrażaniu w regionie działań realizowanych z I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Są to działania: 
1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe,
1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.