Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska

W dniu 19 sierpnia br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę aktualizującą  program rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020” poprzez zatwierdzenie załącznika pn. „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”. Przyjęty dokument stanowi załącznik do Strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego i będzie podstawą do kwalifikowania projektów w ramach osi pierwszej RPO 2014 – 2020 Przedsiębiorczość i innowacje.