Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Aktualizacja informacji nt. Programów Europejskich 2014- 2020

Ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/wszystkieNabory=1/10502=3014

  

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

 SZOOP RPO WD

 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  przyjęło Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: SZOOP POIiŚ

 Zakończyły się konsultacje społeczne Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014‑2020 (SZOOP RPO WD).
Po ostatecznym zatwierdzeniu wersja elektroniczna SZOOP RPO WD oraz jej kolejne zmiany podawane będą do wiadomości na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - www.umwd.dolnyslask.pl oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - www.mir.gov.pl i na portalach: www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.funduszestrukturalne.gov.pl

Zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji nt. Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, poprzez zapisanie się do newsletterów na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: www.rpo.dolnyslask.pl oraz na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl