Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Staże / Praktyki

Instytut Rozwoju Terytorialnego umożliwia odbycie następujących praktyk lub staży nieodpłatnie:

 • Praktyki studenckie - realizowane są na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią
      a Instytutem Rozwoju Terytorialnego.
 • Praktyki absolwenckie - odbywają się na podstawie umowy zawartej pomiędzy IRT
      a absolwentem/absolwentką – praktyka nie może być dłuższa niż 3 m-ce, kandydat/kandydatka nie ukończył/a 30 lat i od daty
      ukończenia studiów nie minęło 12 miesięcy.
 • Staże zawodowe – realizowane na podstawie indywidualnych umów lub porozumień zawieranych pomiędzy IRT a innymi
      podmiotami.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie CV i listu intencyjnego oraz umówienie się w sekretariacie na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadza zastępca dyrektora. (tel. 71-374-95-00)

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ustalenie czy odbycie stażu/praktyki w Instytucie jest spójne z oczekiwaniami kandydatów/kandydatek oraz programem przewidzianym przez delegujące ich instytucie a także czy kwalifikacje i zainteresowania kandydatów/kandydatek odpowiadają standardom i profilowi działania IRT. 

Po zakwalifikowaniu kandydat/kandydatka ustala termin w kadrach IRT. (tel. 71-374-95-45)

Z przyczyn proceduralnych Instytut nie prowadzi staży organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy ani wolontariatu.