Uchwała antysmogowa dla Wrocławia

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 1 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 Obowiązujące daty ..................................................................................... 4 Paliwa ......................................................................................................... 4 Instalacje..................................................................................................... 4 Paliwa – pytania i odpowiedzi .................................................................... 5 Czym nie wolno palić od 1 lipca 2018? ........................................................ 5 Co to są muły i floty węglowe i dlaczego nie można ich spalać? ................. 5 Dlaczego nie będzie można spalać węgla brunatnego? ............................... 6 Czy będzie można spalać miał węglowy? .................................................... 6 Jak rozróżnić dobry węgiel od złego? .......................................................... 6 Jak będzie kontrolowana jakość węgla? ...................................................... 7 Co to jest biomasa stała? ............................................................................ 7 Jak rozróżnić wilgotne drewno od suchego? ............................................... 7 Dlaczego spalanie wilgotnego drewna jest szkodliwe? ............................... 7 Czy będzie można spalać pelet? .................................................................. 8 Dlaczego uchwały nie mówią nic o spalaniu śmieci? ................................... 8 Dlaczego nie wolno palić śmieci? ................................................................ 8 Instalacje – pytania i odpowiedzi ................................................................ 9 Jakie są wymagania ekoprojektu dla kotłów, pieców i kominków? ............. 9 Jak sprawdzić czy kocioł spełnia normy emisyjne? .................................... 11 Co rozumiemy pod pojęciem „klasy kotła”? .............................................. 11 Jaka jest różnica pomiędzy kotłami spełniającymi wymogi ekoprojektu, a kotłami 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012?.......................................... 11 Planuję zbudować dom, który będzie ogrzewany kotłem na węgiel lub drewno. Co powinienem wziąć pod uwagę? ............................................. 12 Jak długo będzie można stosować kotły na węgiel 3, 4 i 5 klasy oraz spełniające wymagania ekoprojektu? ....................................................... 13 Czy można stosować kotły z ręcznym załadunkiem paliwa? ...................... 13

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 2 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 W jaki sposób mają być weryfikowane nowoinstalowane kotły i kominki pod względem spełniania warunków ekoprojektu? .................................. 14 Czy wkład kominkowy musi posiadać odpowiedni certyfikat ekoprojektu? .................................................................................................................. 14 Co rozumiemy pod pojęciem „kominek rekreacyjny”? ............................. 14 Co z istniejącymi kominkami? Czy trzeba je wyburzyć? ............................. 15 Jak spełnić wymogi uchwały antysmogowej wobec istniejących kominków? .................................................................................................................. 15 Dogrzewam dom kominkiem na drewno. Jakie zastosowanie ma w stosunku do mnie uchwała antysmogowa? .............................................. 16 Planuję zbudować dom wyposażony w kominek „rekreacyjny”. O czym powinienem pamiętać?............................................................................. 17 Czy to prawda, że kominek powoduje zwiększenie emisji groźnych dla zdrowia pyłów zawieszonych w mieszkaniu, gdzie jest użytkowany?........ 17 Co w przypadku instalacji na paliwo stałe, która jest już w trakcie montażu? .................................................................................................................. 17 Czy uchwała mnie dotyczy jeśli użytkuję instalację gazową? ..................... 18 Co to jest i czy można stosować elektrofiltry zamiast wymiany kotłów? ... 18 Jaki wybrać elektrofiltr? ............................................................................ 18 Uchwała – pytania i odpowiedzi ............................................................... 19 Czego dotyczy uchwała antysmogowa? .................................................... 19 Do kogo adresowana jest uchwała antysmogowa? ................................... 19 Czy uchwała obowiązuje cały rok? ............................................................ 19 Co oznaczają definicje instalacji użyte w uchwale? ................................... 20 Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie uchwały? ........................................ 20 Czy uchwała zlikwiduje tradycyjne pizzerie i piekarnie? ............................ 21 Komu zgłaszać niestosowanie przepisów uchwały antysmogowej i spalanie odpadów? ................................................................................................. 21 Dlaczego w uchwale antysmogowej nie został określony sposób finansowania realizacji zapisów uchwały antysmogowej? ........................ 22 Gdzie mogę zapoznać się z pełnym tekstem uchwały antysmogowej? ..... 22

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 3 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 , * * * Uchwała antysmogowa dla Gminy Wrocław weszła w życie 23 grudnia 2017 roku. Co w praktyce oznaczają nowe przepisy? Sprawdź tutaj. Jeśli masz dalej wątpliwości lub pytania, napisz do nas na: czystepowietrze@irt.wroc.pl lub zadzwoń: 71 374 95 00. Instytut Rozwoju Terytorialnego, samorządowa jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 4 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 Obowiązujące daty Paliwa • od 1 lipca 2018 r. – zakaz stosowania: 1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 2) mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, 3) węgla kamiennego w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm, 4) biomasy stałej (drewna) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Jak to sprawdzić? - patrz rozdz. Paliwa – pytania i odpowiedzi. Instalacje • od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły muszą spalać gaz lub lekki olej opałowy – zatem nie mogą być zasilane paliwami stałymi. Za wyjątkiem miejsc, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej – tam dozwolone są kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu. Co to oznacza w praktyce? – patrz rozdz. Instalacje – pytania i odpowiedzi; • jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę kotła na węgiel/drewno stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu przed 1 lipca 2018 r., to można zamontować po tej dacie kocioł na paliwa stałe. Co to oznacza w praktyce? – patrz rozdz. Instalacje – pytania i odpowiedzi; • od 1 lipca 2018 r. – kominki (użytkowane oraz nowe) nie mogą być podstawowym źródłem ciepła w lokalu (dopuszczone są wyłącznie tzw. kominki „rekreacyjne”) oraz muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) określone w ekoprojekcie. Co to oznacza w praktyce? – patrz rozdz. Instalacje – pytania i odpowiedzi; • od 1 lipca 2024 r. – zakaz użytkowania pozaklasowych instalacji na paliwa stałe – tzw. kopciuchów, czyli instalacji grzewczych nie spełniających minimum wymogów dla klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012. Co to oznacza w praktyce? – patrz rozdz. Instalacje – pytania i odpowiedzi; • od 1 lipca 2028 r. – zakaz użytkowania wszelkich instalacji na paliwa stałe, za wyjątkiem: 1/ instalacji grzewczych na paliwa stałe w miejscach, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 5 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 2/ kominków „rekreacyjnych” – czyli takich, które nie są podstawowym źródłem ciepła w lokalu i nie rozprowadzają ciepła do innych pomieszczeń. Co to oznacza w praktyce? – patrz rozdz. Instalacje – pytania i odpowiedzi; • W przypadku kominków „rekreacyjnych” dopuszcza się możliwość montażu urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłu, np. elektrofiltrów. Co to oznacza w praktyce? – patrz rozdz. Instalacje – pytania i odpowiedzi. Paliwa – pytania i odpowiedzi Czym nie wolno palić od 1 lipca 2018? Od 1 lipca 2018 r. zabronione jest spalanie: 1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, 2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm (czyli drobnego miału węglowego), 4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (czyli przede wszystkim przygotowanego do spalenia drewna, które jest wilgotne, zamoknięte). Co to są muły i floty węglowe i dlaczego nie można ich spalać? Muły jak i floty węglowe powstają w procesie uszlachetniania węgla kamiennego. W efekcie powstaje węgiel o polepszonych parametrach oraz wodna zawiesina skały płonnej i drobinek węgla o wielkości około 1 mm (w uchwale przyjęto wartość graniczną do 3 mm). Z tej zawiesiny metodą flotacji pozyskuje się koncentrat o większej zawartości węgla – flot węglowy, a z pozostałości po częściowym odparowaniu wody powstaje muł węglowy. Spalanie zarówno mułu jak i flotu węglowego powoduje dużą emisję zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu, gdyż są to bardzo drobne cząstki, a kotły domowe nie są przystosowane do ich spalania. Szacuje się, że podczas spalania mułów węglowych i flotokoncentratów, ilość uwalnianego do atmosfery pyłu jest 10-50krotnie większa, niż podczas spalania węgla kawałkowego. Poza tym muły i floty zawierają dużą ilość wody, co powoduje uszkodzenia urządzeń i kominów oraz znacznie pogarsza warunki spalania (obniża temperaturę), a tym samym zwiększa emisję zanieczyszczeń do powietrza, przy równoczesnej niskiej kaloryczności paliwa.

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 6 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 Dlaczego nie będzie można spalać węgla brunatnego? Węgiel brunatny jest jakościowo dużo gorszym paliwem niż węgiel kamienny i charakteryzuje się niższą wartością opałową, co związane jest zarówno z jego budową chemiczną, jak też wysokimi zawartościami popiołu oraz wilgotności. Przekłada się to bezpośrednio na konieczność spalenia większej, w stosunku do węgla kamiennego, ilości paliwa (a tym samym uwolnienia większej ilości pyłu do atmosfery), celem uzyskania żądanej ilości ciepła. Węgiel brunatny zawiera także znacznie więcej części lotnych, które podczas spalania uwalniane są w postaci wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w tym bardzo toksyczny benzo-α-piren. Czy będzie można spalać miał węglowy? Tak, pod warunkiem, iż będzie o uziarnieniu większym niż 3 mm. Miał węglowy to paliwo o uziarnieniu od 0 do 30 mm. Spalanie drobnej frakcji powoduje, że generowane są bardzo duże ilości pyłu do atmosfery. Z tego powodu paliwo te powinno być spalane w zaawansowanych technologicznie instalacjach przemysłowych z nowoczesnym systemem odpylania. Wprowadzenie w uchwale antysmogowej dopuszczalnej zawartości frakcji powyżej 3 mm ma również na celu zabezpieczenie przed procederem dodawania mułów i flotokoncentratów do miałów węglowych. Jak rozróżnić dobry węgiel od złego? Wybór paliwa należy dostosować do zaleceń producenta, zawartych w instrukcji urządzenia grzewczego. Należy zwrócić uwagę na charakterystyczne parametry wskazujące na jakość danego paliwa: wartość opałową w stanie roboczym, zawartość popiołu w stanie roboczym oraz zawartość siarki w stanie roboczym. Wielkość wartości opałowej zależy przede wszystkim od zawartości w węglu wilgoci i popiołu. Kwalifikowane paliwa węglowe powinny posiadać wartość opałową w stanie roboczym co najmniej 24 000kJ/kg. Im wyższa zawartość popiołu w paliwie, tym wyższe jego zużycie oraz wyższa emisja pyłów, a im wyższa zawartość siarki w paliwie, tym więcej kwaśnych deszczy oraz większa korozja komina. Najbezpieczniej jest zaopatrzyć się w paliwo węglowe bezpośrednio u autoryzowanych sprzedawców węgla poszczególnych producentów, w ich sklepach internetowych lub bezpośrednio u producenta. Nabywane paliwo powinno posiadać świadectwo jakości, które potwierdzi jego pochodzenie oraz charakterystyczne parametry jakościowe. Należy także pamiętać o zachowaniu paragonu, dowodu potwierdzającego zakup paliwa w razie kontroli.

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 7 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 Jak będzie kontrolowana jakość węgla? Uprawnieni do kontroli pracownicy Straży Miejskiej będą identyfikować paliwa. Jeżeli w trakcie kontroli stwierdzą, że dana osoba nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, mogą skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy - 1 000 zł. Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania mandatów karnych ma również Policja, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Projektowana nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw nałoży na Inspekcję Handlową obowiązek kontrolowania jakości węgla przeznaczonego do użycia w instalacjach spalania o małej mocy. W praktyce Inspekcja będzie kontrolować składy węgla. Co to jest biomasa stała? Pod tym pojęciem kryje się przede wszystkim drewno kawałkowe. Niemniej do biomasy stałej zaliczamy także inne produkty pochodzenia roślinnego m.in. odpady uzyskiwane z przetwórstwa drewna (brykiet oraz pelety), czy też tzw. rośliny energetyczne, uprawiane specjalnie w celu spalania: trzcina pospolita, słonecznik bulwiasty (topinambur), wierzba wiciowa, miskant olbrzymi, itd. Jak rozróżnić wilgotne drewno od suchego? Mieszkańcy, którzy spalają drewno powinni zwrócić przede wszystkim uwagę na okres jego suszenia. Sezonowanie drewna przez okres 2 lat daje możliwość uzyskania parametrów wilgotności drewna „w stanie roboczym” (gotowego do spalenia), które spełnią wymagania uchwały – czyli poniżej 20%. Do sprawdzenia wilgotności drewna można stosować urządzenia elektroniczne tzw. wilgotnościomierze do drewna. Ceny takich urządzeń rozpoczynają się od około 50 zł. Mieszkańcy, którzy spalają drewno powinni zwrócić przede wszystkim uwagę na okres jego suszenia. Dlaczego spalanie wilgotnego drewna jest szkodliwe? Mokre drewno jest mniej kaloryczne – spala się go nawet dwukrotnie więcej, gdyż część energii pochłaniane jest na odparowanie wody, przez co temperatura spalania jest niższa. W wyniku tego część gazów nie ulega całkowitemu spaleniu - wytwarza się sadza, która w połączeniu z wilgocią osadza się na ścianach komina i może prowadzić do obniżenia sprawności kominka/kotła, a także zapchania, korozji, czy samozapłonu komina. Równocześnie, spalanie wilgotnej biomasy

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 8 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 (drewna) prowadzi do emisji szkodliwych dla zdrowia substancji – przede wszystkim silnie rakotwórczego benzo-α-pirenu (obecnego m.in. w dymie papierosowym), a także pyłów, zwłaszcza tych najmniejszych – a zatem najbardziej szkodliwych (PM<1). Dlatego drewno, wbrew powszechnej opinii, nie jest paliwem „czystym” („ekologicznym”). W odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (pyłów PM2,5, benzo-α-pirenu), drewno bywa porównywalne ze średniej jakości węglem – wiele jednak zależy od pieca czy kominka i sposobu spalania. Czy będzie można spalać pelet? Pelet zaliczany jest do paliw stałych. 1 lipca 2028 roku zacznie obowiązywać zakaz użytkowania wszystkich instalacji na paliwa stałe, czyli także kotłów, pieców i kominków na pelet. Przewidziano jednakże wyjątki dla: 1/ instalacji grzewczych w miejscach, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, 2/ kominków „rekreacyjnych” – czyli takich, które nie są podstawowym źródłem ciepła w lokalu i nie rozprowadzają ciepła do innych pomieszczeń. Jednocześnie należy pamiętać, że od 1 lipca 2018 r. uchwała antysmogowa zakazuje stosowania biomasy (czyli także peletu) o wilgotności powyżej 20%. Dlaczego uchwały nie mówią nic o spalaniu śmieci? Zakaz spalania śmieci już obowiązuje - na mocy ustawy o odpadach. Należy mieć świadomość, iż spalanie odpadów podlega karze aresztu lub grzywny do 5 000 złotych. Art. 191 ustawy o odpadach mówi: „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”. Dlaczego nie wolno palić śmieci? Spalanie odpadów jest prawnie zakazane. Niestety, do pieców ciągle wrzuca się tworzywa sztuczne, płyty meblowe, czy ramy okienne. Podczas ich spalania, do powietrza wydostają się ekstremalnie niebezpieczne substancje takie jak dioksyny i furany, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), pył zawierający metale ciężkie (tj. chrom, nikiel, ołów, kadm, rtęć i wiele innych), dwutlenek siarki, tlenki azotu, czy chlorowodór i fluorowodór. Wiele z tych zanieczyszczeń trafia też do gleby i wody, przedostając się następnie wraz z żywnością do organizmu. Dioksyny i furany są tysiące razy bardziej trujące niż cyjanek potasu, a ich połowiczny rozpad w glebie trwa ok. 160 lat. Przedostając się do organizmu odkładają się w tkance tłuszczowej (również w mleku, czy mięsie) i migrują w łańcuchu pokarmowym powodując m.in. nowotwory, obniżenie odporności,

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 9 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 osłabienie wzrostu, zdolności rozrodczych, zaburzenia neurologiczne i hormonalne. Metale ciężkie mogą wywoływać zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu. Ołów upośledza wątrobę, wywołuje anemię. Kadm uszkadza nerki, powoduje osteoporozę, jest rakotwórczy. Rtęć uszkadza układ nerwowy, powoduje choroby serca. W wyniku spalania odpadów często produkowany jest też mocno kancerogenny WWA: benzo-α-piren, obecny m.in. w dymie papierosowym. Instalacje – pytania i odpowiedzi Jakie są wymagania ekoprojektu dla kotłów, pieców i kominków? Zgodnie z zapisami uchwały, dopuszcza się instalacje grzewcze na paliwa stałe uruchomione po 1 lipca 2018 roku, jedynie na terenach gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci. Instalacje te będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu. W przypadku kotłów wymagania ekoprojektu (Rozporządzenie Komisji UE 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r.) są następujące: 1/ Minimalna sezonowa efektywność energetyczna: • 75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW, • 77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej powyżej 20 kW. 2/ Maksymalna emisja pyłu (PM): • 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa, • 60 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kotłów z ręcznym podawaniem paliwa. 3/ Maksymalna emisja organicznych związków gazowych (OGC): • 20 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa, • 30 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa. 4/ Maksymalna emisja tlenku węgla (CO): • 500 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa, • 700 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa. 5/ Maksymalna emisja tlenków azotu (NOx):

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 10 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 • 200 mg/m³ w przypadku kotłów na biomasę, • 350 mg/m³ w przypadku kotłów na paliwa kopalne. W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (tj. pieców i kominków) wymagania ekoprojektu (Rozporządzenie Komisji UE 2015/1188 z 28 kwietnia 2015 r.) są następujące: 1/ Minimalna sezonowa efektywność energetyczna: • 79% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, • 65% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek, • 30% dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania. 2/ Maksymalna emisja pyłu (PM): • 20 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, • 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek, • 50 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z otwartą komorą spalania. 3/ Maksymalna emisja organicznych związków gazowych (OGC): • 60 mgC/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, • 120 mgC/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet, dla kuchenek i dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania. 4/ Maksymalna emisja tlenku węgla (CO): • 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, • 1500 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek, • 2000 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania. 5/ Maksymalna emisja tlenków azotu (NOx): • 200 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania i kuchenek wykorzystujących biomasę,

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 11 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 • 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania i kuchenek wykorzystujących węgiel i dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania. Jak sprawdzić czy kocioł spełnia normy emisyjne? Każdy kocioł powinien posiadać tabliczkę znamionową, na której znajduje się informacja o klasie kotła. Klasa kotła powinna też być określona w instrukcji obsługi. Jeśli nie ma jej w żadnym z tych miejsc – kocioł nie spełnia kryteriów żadnej z klas (jest to tzw. kopciuch - kocioł pozaklasowy). Podczas zakupu kotła należy upewnić się u sprzedawcy bądź producenta czy posiada on certyfikat i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu lub normą PN-EN 303-5:2012 w przypadku kotłów klasy 3, 4 lub 5. Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i do użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym. Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych (kotłów i kominków) na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu jest do znalezienia na stronie: http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ Co rozumiemy pod pojęciem „klasy kotła”? Niektórzy krajowi producenci kotłów na paliwa stałe stosują nieobowiązkową polską normę PN-EN 303–5:2012. Norma ta dzieli urządzenia grzewcze na trzy klasy (3, 4 i 5), w zależności od ich emisyjności. Jednym z kryteriów jest ilość pyłu emitowanego przez dany kocioł. I tak, kocioł klasy 5 z ręcznym załadunkiem nie może emitować więcej jak 60 mg/m³, automatyczny 40 mg/m³ pyłu. Dotychczas normy dla kotłów były dobrowolne, dlatego w użytku jest bardzo dużo kotłów pozaklasowych – tzw. kopciuchów. Dopiero przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów obowiązujące od 1 października 2017 r. uregulowały wymagania dla wprowadzanych do obrotu i do użytkowania kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW. Informacji o klasie kotła należy szukać na tabliczce znamionowej oraz w instrukcji obsługi. Jaka jest różnica pomiędzy kotłami spełniającymi wymogi ekoprojektu, a kotłami 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012? Dla kotłów spełniających wymogi ekoprojektu i kotłów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 dopuszczalna maksymalna emisja pyłu z kotła pracującego pełną (nominalną) mocą nie może być wyższa niż 40 mg/m³.

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 12 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 Kotły spełniające wymagania ekoprojektu dodatkowo, poza dopuszczalnymi normami dla pyłu i tlenku węgla, mają określone również normy dla dwutlenku azotu. Dodatkowo normy wskazane w dyrektywie muszą być dotrzymywane przy mniejszym obciążeniu. Jest to istotne, ponieważ kotły rzadko pracują na pełnej (nominalnej) mocy, natomiast niższe obciążenie powoduje pogorszenie warunków spalania i jednocześnie zwiększa emisję pyłu. Wymagania ekoprojektu zostały jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej i od 2020 roku obejmą wszystkie kotły dopuszczone do sprzedaży na terenie UE, natomiast norma PN-EN 303-5:2012, określająca wymagania dla kotłów klas 3,4 i 5 jest normą dobrowolną, stosowaną przez producentów kotłów. Planuję zbudować dom, który będzie ogrzewany kotłem na węgiel lub drewno. Co powinienem wziąć pod uwagę? Jeśli uruchomienie kotła nastąpi przed 1 lipca 2018 roku, to zgodnie z uchwałą będzie można zamontować dowolny kocioł na węgiel lub drewno. Trzeba jednak pamiętać, że: • kocioł niespełniający standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3, 4 lub 5 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 będzie można eksploatować tylko do 1 lipca 2024 roku; • kocioł spełniający standardy emisyjne odpowiadające klasie 3, 4 i 5 lub spełniający wymagania ekoprojektu będzie można eksploatować tylko do 1 lipca 2028 roku. Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i do użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym. Jeśli uruchomienie instalacji nastąpi po 1 lipca 2018 r., to zgodnie z uchwałą będzie można zamontować tylko kocioł na gaz lub lekki olej opałowy. Wyjątkiem są tu miejsca, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci. Tam dozwolone są kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu. Jednakże, w przypadku zaistnienia możliwości technicznych pozwalających na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, kotły te mogą być eksploatowane przez okres nie dłuższy niż 15 lat od daty rozpoczęcia ich eksploatacji. Zakaz uruchamiania nowych instalacji na paliwa stałe nie dotyczy kotłów, pieców, czy kominków, które są w trakcie montażu lub których montaż jest planowany, a

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 13 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 decyzja o pozwoleniu na ich budowę stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu przed 1 lipca 2018 r. Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego, daje zatem możliwość uwzględniania zapisów niniejszej uchwały w toku rozstrzyganych spraw. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych, między innymi w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawę Prawo budowlane, możliwe jest wiążące ustalenie warunków dla poszczególnych inwestycji. Zatem sposób ogrzewania może, lecz nie musi być dookreślony w pozwoleniu na budowę. Jak długo będzie można stosować kotły na węgiel 3, 4 i 5 klasy oraz spełniające wymagania ekoprojektu? Zgodnie z uchwałą, czas eksploatacji kotłów, pieców i kominków oddanych do użytkowania przed 1 lipca 2018 r. będzie uzależniony od klasy (emisyjności pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012) danej instalacji: • pozaklasowe kotły i piece (tzw. kopciuchy, nie spełniające żadnych norm) mogą być użytkowane do 1 lipca 2024 roku; • kotły klasy 3, 4 i 5 oraz spełniające wymagania ekoprojektu można będzie eksploatować do 1 lipca 2028 roku. Wyjątkiem są miejsca, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci. Tam dozwolone są kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu (które są bardziej rygorystyczne niż dla klasy 5). W przypadku zaistnienia możliwości technicznych pozwalających na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, kotły te mogą być eksploatowane przez okres nie dłuższy niż 15 lat od daty rozpoczęcia ich eksploatacji. Czy można stosować kotły z ręcznym załadunkiem paliwa? Tak. Stare pozaklasowe kotły z ręcznym załadunkiem można użytkować do 1 lipca 2024 roku, kotły klasy 3, 4 i 5 oraz spełniające wymagania ekoprojektu do 1 lipca 2028 roku. Wyjątkiem są miejsca, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci. Tam dozwolone są kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu.

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 14 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 W jaki sposób mają być weryfikowane nowoinstalowane kotły i kominki pod względem spełniania warunków ekoprojektu? W związku z tym, że uchwała jest aktem prawa miejscowego, uprawnionymi do kontroli mieszkańców są upoważnieni przez prezydenta pracownicy urzędu miasta i Straż Miejska. Jeżeli stwierdzą oni, że dana osoba nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, to będą mogli skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy - 1 000 zł. Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania mandatów karnych ma również Policja, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zgodnie z uchwałą, każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł lub kominek, z którego korzysta spełniają wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim dokumentem może być: 1/ dokumentacja z badań potwierdzających poziom emisji z instalacji, 2/ dokumentacja techniczna urządzenia czy 3/ instrukcja dla instalatorów i użytkowników. Lista ta nie jest zamknięta, co oznacza że mogą być przedstawione również inne dokumenty dla użytkowanej instalacji, jednoznacznie potwierdzające wymogi uchwały. Czy wkład kominkowy musi posiadać odpowiedni certyfikat ekoprojektu? Wkład kominkowy to część instalacji definiowanej jako miejscowy ogrzewacz pomieszczeń. W przypadku chęci spełnienia wymogów dla definicji „kominka rekreacyjnego”, należy zadbać, aby taki wkład spełniał normy emisji cząstek stałych (pyłu) przewidziane dla ekoprojektu. Przy zakupie wkładu kominkowego należy więc zwrócić się do sprzedawcy lub producenta o przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ekoprojektu wynikających z Rozporządzenia Komisji UE 2015/1185 (wymogi dotyczące miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, czyli kominków). Co rozumiemy pod pojęciem „kominek rekreacyjny”? Przez kominek rozumiemy instalację z widocznym, otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym z widocznym paleniskiem z naturalnym ciągiem, w których powstające w wyniku spalania biomasy stałej ciepło oddawane jest w wyniku promieniowania do pomieszczenia w którym znajduje się kominek. W świetle tej definicji kominek z płaszczem wodnym lub systemem rozprowadzania gorącego powietrza do innych pomieszczeń nie może być

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 15 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 traktowany jako miejscowy ogrzewacz powietrza czyli kominek i nie może być użytkowany na terenie Wrocławia od 1 lipca 2018 r. Przymiotnik „rekreacyjny” jest stosowany dla określenia kominka, który nie jest podstawowym źródłem ciepła w lokalu, czyli użytkowany jest sporadycznie. Taki „kominek rekreacyjny” dopuszczony jest do użytkowania na terenie całego Wrocławia, pod warunkiem spełnienia od 1 lipca 2018 r. wymogów emisyjności cząstek stałych (pyłu) określonych w normie ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, tj.: • 20 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, • 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek, • 50 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kominków z otwartą komorą spalania. Co z istniejącymi kominkami? Czy trzeba je wyburzyć? Nie. Uchwała mówi jedynie o użytkowaniu, zatem wyburzanie nie jest konieczne. Jeśli ktoś zechce użytkować rekreacyjnie istniejący kominek, który nie spełnia norm emisyjnych, powinien go wyposażyć najpóźniej do 1 lipca 2018 r. w elektrofiltr - urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w uchwale, tj.: • 20 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, • 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek, • 50 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kominków z otwartą komorą spalania . W innym przypadku, jego użytkowanie będzie niezgodne z prawem. Kominek „rekreacyjny” nie może stanowić podstawowego źródła ciepła w lokalu oraz rozprowadzać ciepła, np. za pomocą płaszcza wodnego. Należy jednocześnie pamiętać o obowiązku stosowania suchego drewna (poniżej 20% wilgotności), nawet wówczas, gdy istniejący kominek wyposażony został w elektrofiltr. Jak spełnić wymogi uchwały antysmogowej wobec istniejących kominków? Aby użytkować istniejący kominek „rekreacyjny” w zgodzie z uchwałą antysmogową, należy:

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 16 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 1. zadbać, aby nie rozprowadzał ciepła do innych pomieszczeń (nawet jeśli użytkowany jest okazjonalnie), 2. zadbać aby nie był podstawowym źródłem ciepła w lokalu, 3. jeśli kominek nie spełnia wymagań ekoprojektu, wyposażyć go w urządzenie odpylające (elektrofiltr), które zapewni obniżenie zapylenia spalin do poziomów określonych dla ekoprojektu, tj.: • 20 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, • 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek, • 50 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kominków z otwartą komorą spalania. Dogrzewam dom kominkiem na drewno. Jakie zastosowanie ma w stosunku do mnie uchwała antysmogowa? • Jeśli kominek „rekreacyjny” nie stanowi podstawowego źródła ciepła i nie rozprowadza ciepła do innych pomieszczeń (np. za pomocą płaszcza wodnego), to od 1 lipca 2018 r. musi spełniać wymagania ekoprojektu odnośnie emisji pyłu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, tj.: - 20 mg/m³ emisji pyłu dla kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, - 40 mg/m³ emisji pyłu dla kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet, - 50 mg/m³ emisji pyłu dla kominków z otwartą komorą spalania. Można to osiągnąć poprzez wyposażenie kominka „rekreacyjnego” w elektrofiltr - urządzenie redukujące emisję pyłu. • Jeśli kominek stanowi podstawowe źródło ciepła w lokalu lub rozprowadza ciepło do innych pomieszczeń, nie można go eksploatować od 1 lipca 2018 roku. Po tym terminie, jego użytkowanie będzie niezgodne z prawem, nawet jeśli będzie spełniał wymogi ekoprojektu lub zostanie wyposażony w elekrofiltr. Innymi słowy: kominek nie może stanowić podstawowego źródła ciepła ani ogrzewać innych pomieszczeń w domu po 2018 roku. • Na terenach gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci, można użytkować kotły CO wykorzystujące biomasę (pod warunkiem spełnienia wymagań ekoprojektu w zakresie minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowego

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 17 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 ogrzewania pomieszczeń określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189). • Niezależnie od powyższego, od 1 lipca 2018 roku należy stosować drewno suche (tzn. jego wilgotność nie może przekraczać 20% – można to uzyskać m.in. dwuletnim sezonowaniem). Planuję zbudować dom wyposażony w kominek „rekreacyjny”. O czym powinienem pamiętać? Każdy nowy kominek „rekreacyjny” uruchamiany po 1 lipca 2018 roku musi spełniać wymogi emisyjności cząstek stałych (pyłu) określonych w normie ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, tj.: • 20 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, • 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek, • 50 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kominków z otwartą komorą spalania. Jednocześnie należy pamiętać, iż kominek „rekreacyjny” nie może stanowić podstawowego źródła ciepła w lokalu oraz nie może rozprowadzać ciepła do innych pomieszczeń, np. za pomocą płaszcza wodnego. Czy to prawda, że kominek powoduje zwiększenie emisji groźnych dla zdrowia pyłów zawieszonych w mieszkaniu, gdzie jest użytkowany? Doraźne użytkowanie kominka (zwłaszcza proces rozpalania) oraz spalanie mokrego drewna może mieć bardzo niekorzystny wpływ na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń. Z badań wynika, iż paląc w kominku, nie tylko dokładamy się do ogólnego bilansu miejskich zanieczyszczeń, wypuszczając spaliny przez komin, ale też sami emitujemy zanieczyszczenia pyłowe do własnego mieszkania. Bardzo duże znaczenie ma tutaj rodzaj kominka (otwarta / zamknięta komora spalania), sposób jego użytkowania oraz sposób wentylacji pomieszczeń. Co w przypadku instalacji na paliwo stałe, która jest już w trakcie montażu? Uchwała antysmogowa przewiduje wyjątek dla instalacji będących w trakcie montażu w obiekcie budowlanym, lub których montaż jest planowany, jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, przed dniem 1 lipca 2018 r. W przypadku spełnienia tego warunku możliwa będzie instalacja kotła na paliwo stałe. Trzeba jednak pamiętać, że:

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 18 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 • kocioł pozaklasowy, czyli taki, który nie spełnia standardów emisyjnych klasy 3, 4 i 5 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PNEN 303-5:2012, będzie można eksploatować tylko do 1 lipca 2024 roku; • kocioł spełniający standardy emisyjne odpowiadające klasie 3, 4 lub 5 będzie można eksploatować tylko do 1 lipca 2028 roku; Zgodnie z zapisami uchwały, dopuszcza się też instalacje grzewcze na paliwa stałe uruchomione po 1 lipca 2018 roku, na terenach gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci. Instalacje te będą musiały jednak spełniać wymogi ekoprojektu. Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i do użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym. Czy uchwała mnie dotyczy jeśli użytkuję instalację gazową? Uchwała dotyczy wyłącznie instalacji na paliwo stałe. Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadza żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezygnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, będą zobowiązani stosować się do uchwały antysmogowej. Co to jest i czy można stosować elektrofiltry zamiast wymiany kotłów? Elektrofiltry to urządzenia, które wyłapują cząsteczki pyłu ze spalin ograniczając ich emisję do powietrza. Znane są głównie z zastosowania w przemyśle, gdzie emisja zanieczyszczeń do powietrza jest ściśle kontrolowana. Obecnie można znaleźć także elektrofiltry dla urządzeń małej mocy, do użytku indywidualnego. Elektrofiltry różnią się w sposobach montażu, jednak wszystkie wymagają stałego zasilania prądem oraz regularnej utylizacji wyłapanych zanieczyszczeń pyłowych. Uchwała antysmogowa dla Wrocławia dopuszcza stosowanie elektrofiltrów tylko w przypadku kominków „rekreacyjnych”. Użytkownie kotłów z elektrofiltrem nie jest dozwolone – stare, pozaklasowe kotły należy wymienić, w nowoczesnych zaś elektrofiltry nie są konieczne. Jaki wybrać elektrofiltr? Przy kupnie elektrofiltru należy wymagać aby producent gwarantował, iż urządzenie obniża zapylenie spalin do poziomów określonych dla ekoprojektu, tj.: • 20 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet,

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 19 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 • 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek, • 50 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kominków z otwartą komorą spalania. Uchwała – pytania i odpowiedzi Czego dotyczy uchwała antysmogowa? W skrócie: reguluje co można spalać i w czym można spalać - w odniesieniu do paliw stałych oraz instalacji na paliwo stałe służących do ogrzewania, przygotowywania posiłków i ciepłej wody użytkowej. Uchwała określa rodzaj paliw i instalacji jakie można użytkować, rodzaj podmiotów, których uchwała dotyczy oraz terminy obowiązywania przepisów. Uchwała dotyczy instalacji o mocy poniżej 1MW, w których spalane są paliwa stałe (węgiel, biomasa – w tym drewno), w szczególności: kotłów, pieców, piecokuchni oraz kominków. Spod uchwały wyjęte są instalacje, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, albo dokonanie zgłoszenia. Oznacza to, że nie dotyczy kotłów o mocy powyżej 1MW. Do kogo adresowana jest uchwała antysmogowa? Uchwała dotyczy mieszkańców, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielni, wspólnot, i samorządów lokalnych, jeśli posiadają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe, o mocy poniżej 1 MW. Za przestrzeganie przepisów uchwały odpowiedzialna jest osoba / podmiot eksploatujący instalację. Zatem nie jest tu istotny tytuł własności, lecz fakt użytkowania. Uchwała nie różnicuje adresatów przepisów z punktu widzenia posiadania przez nich tytułu prawnego do instalacji. Takie różnicowanie w nieuprawniony sposób mogłoby uprzywilejowywać osoby, które nie posiadają żadnego tytułu prawnego do instalacji, względem osób posiadających tytuł prawny. Z punktu widzenia celów uchwały istotna jest sama eksploatacja instalacji. Czy uchwała obowiązuje cały rok? Tak. Uchwała obowiązuje przez cały rok, nie ogranicza się tylko do sezonu grzewczego. Dlatego należy jej przestrzegać także w lecie, np. przy gotowaniu, czy podgrzewaniu wody za pomocą paliw stałych. Wynika to z konieczności

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 20 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 zmniejszenia całorocznej emisji zanieczyszczeń – nie tylko w sezonie grzewczym. Pozostawienie możliwości użytkowania instalacji pozaklasowych (tzw. kopciuchów) i stosowania niskiej jakości paliw poza sezonem grzewczym skutkowałoby w praktyce dużymi trudnościami w egzekucji zakazu ich stosowania w czasie sezonu grzewczego. Co oznaczają definicje instalacji użyte w uchwale? • „instalacje, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania” = kotły z systemem dystrybucji ciepła; • „instalacje, które wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła” = piece i kominki, które oddają ciepło za pomocą promieniowania; • „instalacje, które wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy” = piece i kominki z instalacją rozprowadzającą ciepło za pomocą cieczy, np. płaszcza wodnego; • „instalacje, które wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza” = piece i kominki z systemem rozprowadzania ciepła za pomocą powietrza. Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie uchwały? Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że: „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.” Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy – 1 000 zł. Organami uprawnionymi do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja i Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska. Warto też pamiętać, że zgodnie z art. 225 Kodeksu karnego: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 21 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 Czy uchwała zlikwiduje tradycyjne pizzerie i piekarnie? Uchwała antysmogowa nie likwiduje tradycyjnych pizzerii i piekarni. Pizzerie i piekarnie będą mogły nadal użytkować kotły na paliwa stałe, pod warunkiem dokonania kwalifikacji w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Komu zgłaszać niestosowanie przepisów uchwały antysmogowej i spalanie odpadów? Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska prezydent Wrocławia jest zobowiązany do prowadzenia kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej. Zgodnie z uchwałą antysmogową, od 1 lipca 2018 r. kontroli powinny podlegać także nowo zainstalowane kotły, piece i kominki, urządzenia redukujące pyły z kominków (elektrofiltry) oraz paliwo: węgiel (rodzaj) i drewno (wilgotność). Jeżeli podejrzewamy, że spalane są odpady to (do wyboru): • zgłaszamy ten fakt poprzez dedykowany formularz na stronie urzędu miasta: https://www.wroclaw.pl/srodowisko/piece-to-nie-smietnik; • dzwonimy do wrocławskiej Straży Miejskiej – tel. alarmowy 986 (całodobowy) lub 71/ 310 06 46 (w godzinach 7:00 - 14:00) i zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów, podając miejsce i czas zdarzenia. Strażnicy Miejscy mają prawo wejścia wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na posesję w godzinach od 6:00 do 22:00; • dzwonimy do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, tel. 71/ 777 91 00; • tylko w przypadkach spalania odpadów przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą: dzwonimy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, tel. 71/ 372 13 06. Po 1 lipca 2018 roku analogicznie postępujemy w przypadku podejrzenia łamania uchwały antysmogowej: spalania mokrego drewna, mułów, flotów węglowych, węgla brunatnego, czy drobnego miału węglowego, a także uruchamiania nowych, pozaklasowych instalacji grzewczych na paliwa stałe.

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia 22 Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, 06/03/2018 W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uprawnienia do prowadzenia kontroli posiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (telefon: 71/ 327 30 10). Dlaczego w uchwale antysmogowej nie został określony sposób finansowania realizacji zapisów uchwały antysmogowej? Kwestia finansowania realizacji uchwały antysmogowej nie została ujęta w art. 96 ust. 6 i 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, który jednoznacznie ustala co może znaleźć się w uchwale antysmogowej. O dostępnych możliwościach dofinansowania wymiany kotła / pieca można dowiedzieć się na stronach urzędu miasta, w Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Gdzie mogę zapoznać się z pełnym tekstem uchwały antysmogowej? Tekst uchwały wraz z uzasadnieniem można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego na stronie: http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2017/5155/ oraz na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Terytorialnego: https://czystezasady.pl/uchwala-antysmogowa/

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxOTg3