Dobre praktyki w zarządzaniu uzdrowiskiem

52 Wybrane problemy rewitalizacji i adaptacji zabytkowych obiektów użyteczności publicznej w uzdrowisku… Vybrané problémy revitalizace a adaptace historických veřejných budov v lázních – případová studie… 6. Wybrane problemy rewitalizacji i adaptacji zabytkowych obiektów użyteczności publicznej w uzdrowisku – studium przypadku na przykładzie Domu Zdrojowego i stacji kolejowej w Lądku-Zdroju Vybrané problémy revitalizace a adaptace historických veřejných budov v lázních – případová studie na základě dvorany s prameny a nádraží v Lądku-Zdroju Zbigniew Tyczyński Starostwo Powiatowe w Kłodzku Okresní úřad w Kłodzku Lądek-Zdrój jest jednym z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Na przykładzie Domu Zdrojowego i stacji kolejowej ukazano niektóre z problemów dotyczących rewitalizacji obiektów zabytkowych w uzdrowiskach, w tym złożonego procesu przygotowania inwestycji. Dom Zdrojowy na przestrzeni lat był kilkukrotnie przebudowywany, co wiązało się ze zmianą charakteru obiektu. Po komercjalizacji uzdrowisk w 1998 r. obiekt nie przeszedł na własność gminy, lecz został włączony w majątek nowo utworzonej spółki uzdrowiskowej Lądek-Długopole SA. Na przestrzeni lat stan techniczny budynku pogarszał się i w 2015 r. podpisano porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Gminą Lądek Zdrój oraz spółką Uzdrowisko Lądek-Długopole SA. które dotyczyło współdziałania na rzecz rewitalizacji Domu Zdrojowego. Współpraca ta wydaje się warunkiem koniecznym dla uratowania obiektu, bowiem samodzielne wysiłki gminy, z różnych względów, nie przyniosły dotychczas efektów (gmina w ciągu ostatnich 3 lat składała wnioski o dofinasowanie w ramach różnych projektów, Lądek-Zdrój patří mezi nejstarší lázně v Polsku. Příklad dvorany s prameny a železniční stanice ukazuje některé problémy spojené s revitalizací historických budov v lázních, včetně složitého procesu investiční přípravy. Dvorana s rameny byla v průběhu let několikrát přestavována, což souviselo se změnou charakteru zařízení. Po komercializaci lázní v roce 1998 budova nepřešla do rokou majetku obce, ale byla začleněna do majetku nově založené lázeňské společnosti Lądek Długopole. V průběhu let se zhoršoval technický stav budovy a v roce 2015 byla podepsána dohoda mezi Dolnoslezským vojvodstvím, obcí Lądek Zdrój a společností Uzdrowisko Lądek-Długopole, ohledně spolupráce při revitalizaci dvorany. Tato spolupráce se jeví jako nezbytná podmínka pro záchranu budovy, jelikož úsilí obce z různých důvodů dosud nepřineslo žádné výsledky (obec podala v posledních třech letech žádosti o spolufinancování v rámci různých projektů, ale vždy dostávala negativní rozhodnutí). Dalším diskutovaným příkladem je revitalizace budovy nádraží v Lądku-Zdróji,

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxOTg3