Załącznik 1 Kopaliny

1 Tabela 1. Geologiczne bilansowe zasoby kopalin w województwie dolnośląskim na tle zasobów Polski (stan na 31.12.2015) Kopalina Jednostka Dolny Śląsk Polska Udział Dolnego Śląska w kraju Dolny Śląsk zmiana 2010-2015 Liczba złóż 2015 Surowce energetyczne węgiel brunatny tys. ton 6 271 277 23 516 186 26,67% 252,42 14 węgiel kamienny tys. ton 423 048 56 220 484 0,75% -2 948 6 gaz ziemny mln m 3 10 286,76 122 820,02 8,38% 0 29 Surowce metaliczne miedź metaliczna tys. ton 35 574 35 574 100% 7 15 srebro ton 107 456 109 416 98% 178 nikiel (metaliczny) tys. ton 125 125 100% 0 5 arsen (metaliczny) tys. ton 20 24,8 81% 0 1 Kamienie łamane i bloczne bazalt tys. ton 559 389 582 516 96,03% -1902 39 diabaz tys. ton 17 867 20 571 86,86% 0 1 gabro tys. ton 509 397 509 397 100,00% -735 6 granit tys. ton 1 644 693 1 679 777 97,91% 1515 70 granodioryt tys. ton 151 531 151 531 100,00% 319 10 sjenit tys. ton 77 312 77 312 100,00% -166 6 melafir tys. ton 469 619 472 338 99,42% -43 14 porfir tys. ton 580 935 769 395 75,51% -3 11 amfibolit tys. ton 68 273 182 708 37,37% 191 10 serpentynit tys. ton 73 956 73 956 100,00% -457 4 zieleniec tys. ton 37 815 37 815 100,00% 0 2 gnejs tys. ton 477 105 491 262 97,12% -350 15 hornfels tys. ton 2 922 2 922 100,00% 0 3 migmatyt tys. ton 211 807 211 807 100,00% -1667 2 łupek krystaliczny tys. ton 1 808 1 808 100,00% 0 2 marmur tys. ton 238 059 247 446 96,21% 2 14 marmur dolomityczny tys. ton 228 887 228 887 100,00% 84 8 dolomit tys. ton 13 566 1 120 016 1,21% 0 2 margiel tys. ton 1709 1 877 91,05% 0 1 wapień tys. ton 86 189 1 797 541 4,79% -134 6 piaskowiec tys. ton 98 744 1 533 014 6,44% -2 43 szarogłaz tys. ton 53 285 89 551 59,50% 17 4 Pozostałe surowce skalne surowce bentonitowe tys. ton 1 578 2 884 54,72% -1,5 3 dolomit* tys. ton 30 062,99 531 690,65 5,65% 84,99 1 gips i anhydryt tys. ton 70 949 258 636 27,43% -38 4 gliny ceramiczne białowypalające się tys. ton 58 527 58 527 100,00% -48 6 gliny ceramiczne kamionkowe tys. ton 16 907 76 402 22,13% 39 11 gliny ogniotrwałe tys. ton 43 441 54 362 79,91% 16 5 surowce ilaste ceramiki budowlanej m 3 789 763 2 037 269 38,77% -80 68 surowce kaolinowe tys. ton 212 077,41 212 077,41 100,00% 48,65 14 surowce skaleniowe tys. ton 136 944,43 137 309,43 99,73% 31,54 9 kwarcyty ogniotrwałe tys. ton 2 152 6 590 32,66% 0 14 kwarc żyłowy tys. ton 5 611,56 5 611,56 100,00% 4,32 7 łupki kwarcytowe tys. ton 8 697,03 8 697,03 100,00% -2 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxOTg3