Zintegrowany model powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF - Obszar problemowy Głogowa

_______________________________________________________________________________________ ___ Projekt „ Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko‐Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007‐2013 P R Z E D S I Ę B I O R S T W O P R O J E K T O W O - U S Ł U G O W E " I N K O M " S . C . S P Ó Ł K A P R A W A C Y W I L N E G O 4 0 - 0 5 3 K A T O W I C E , u l . Ś w . B a r b a r y 2 1 a * T e l / f a x : ( 3 2 ) 2 5 7 - 0 8 - 6 6 ( - 6 7 ) P o c z t a : i n k o m@ i n k o m . k a t o w i c e . p l * S t r o n a : w w w . i n k o m . k a t o w i c e . p l LIDER KONSORCJUM: PPU INKOM SC Katowice – RUBIKA Tomasz DZIEDZIC Gdańsk PROJEKT NR K - 14 014 - 02 - 02 Tytuł opracowania: ZINTEGROWANY MODEL POWIĄZAŃ TRANSPORTOWYCH W AGLOMERACJI POLICENTRYCZNEJ LGOF (LEGNICKO-GŁOGOWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY) ETAP II - ANALIZY ORAZ CZĘŚĆ WYNIKOWA PRAC. CZ. II. OBSZAR PROBLEMOWY GŁOGOWA Opracowanie sporządzone w ramach projektu: „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” Zamawiający: INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO WROCŁAW Numer umowy (zlecenia): UMOWA NR 37/2014 (INKOM: 14/14) Z DNIA 16.05.2014 ROKU Projektant: mgr inż. Jan GREGOROWICZ (INKOM) mgr inż. Piotr TRYBUŚ (INKOM) mgr Tomasz DZIEDZIC (RUBIKA) Z Z E S P O Ł E M K A T O W I C E , G R U D Z I E Ń 2 0 1 4 R O K U

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxOTg3