Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
„Standardy projektowe i wykonawcze ochrony oraz kształtowania zieleni w otoczeniu tras rowerowych” pomogą ocalić drzewa

W dniu 20 kwietnia Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął  Standardy projektowe i wykonawcze  dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego rozszerzone o nowy komponent w postaci tzw. ZIELONYCH STANDARDÓW (Uchwała ZWD nr 3597/VI/21 z dnia 20 kwietnia 2021r.),

Wychodząc z założenia, iż budowa infrastruktury rowerowej, służącej pro-ekologicznej formie przemieszczania się, nie powinna jednocześnie powodować poważnych szkód w środowisku naturalnym, Instytut Rozwoju Terytorialnego w imieniu Województwa Dolnośląskiego, zlecił opracowanie wytycznych dla realizacji procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem roślinności drzewiastej - Standardów projektowych i wykonawczych kształtowania oraz ochrony zieleni w otoczeniu tras rowerowych (tzw. Zielonych Standardów). Stanowią one integralną część Standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego.

Dla czytelności przyjęto, że Standardy rowerowe dla województwa dolnośląskiego obejmują dwie powiązane ze sobą części:

Tom 1 - Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego(aktualizacja obowiązującego dokumentu),

Tom 2 - Standardy projektowe i wykonawcze kształtowania oraz ochrony zieleni w otoczeniu tras rowerowych (nowy dokument).

Zielone Standardy to zbiór zasad i pojęć ułatwiających podejmowanie właściwych decyzji związanych z ochroną i kształtowaniem zieleni, szczególnie drzew, wzdłuż tras komunikacyjnych na etapie projektowania oraz budowy lub przebudowy dróg rowerowych.

Integralną częścią Zielonych Standardów jest propozycja rozwiązań technicznych, które można zastosować w branży drogowej, w przypadku budowy lub przebudowy drogi dla rowerów w sąsiedztwie istniejących w terenie drzew. Istotną częścią opracowania jest określenie zakresu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) w branży zieleni.

Zielonych Standardach przedstawiono ponadto wytyczne dotyczące etapu wykonawczego, czyli budowy i  przebudowy dróg rowerowych. W części tej uwzględniono kilka aspektów związanych z prawidłowym przebiegiem budowy, m.in.: ochronę istniejącej zieleni, założenie nowej zieleni, a także kontrolę jakości wykonywanych prac budowlanych (nadzór w zakresie zieleni).
Rozwinięciem tematu są załączniki, w tym część teoretyczna, w której omówione zostały główne zagadnienia tematyczne, związane ze zrozumieniem wymaganych działań i promowanych metod realizacji.

Dokument obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne Województwa Dolnośląskiego oraz podmioty działające na jego zlecenie.

 

Szeroko rekomenduje się stosowanie dokumentu w całym regionie - Zielone Standardy przeznaczone są dla wszystkich jednostek projektowych i wykonawczych związanych z branżą zieleni i branżą drogową, a także jednostek administracji publicznej odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesów inwestycyjnych. To również cenny materiał edukacyjny, adresowany do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami ochrony drzew, zielonej infrastruktury i architektury krajobrazu.