Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Spotkanie konsultacyjne dotyczące prezentacji wariantów łączników drogowych pomiędzy aglomeracją wałbrzyską a drogą ekspresową S3

W związku z realizacją zadania polegającego na przygotowaniu Studium Korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną (SK) dla planowanych drogowych łączników Aglomeracji Wałbrzyskiej z węzłami drogi ekspresowej S3 w Bolkowie oraz Kamiennej Górze, Instytut Rozwoju Terytorialnego w dniu 29 marca 2018 r. w Szczawnie-Zdroju przeprowadził spotkanie informacyjne dla władz samorządów lokalnych, na którym przedstawiono rozpatrywane warianty (korytarze terenowe) przebiegu planowanego zamierzenia drogowego z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych.

Celem spotkania było poznanie opinii w zakresie proponowanych przebiegów i rozwiązań dla korytarzy łączących aglomerację wałbrzyską z węzłami drogi ekspresowej S3 w Bolkowie i Kamiennej Górze.

Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą wymagań projektowych, parametrów technicznych projektowanych łączników oraz innych kluczowych elementów Studium Korytarzowego. Następnie zaprezentowano plany sytuacyjne z proponowanymi przebiegami korytarzy na terenie poszczególnych gmin:

  • Warianty W1 i W2 – przebieg w korytarzu dróg krajowych DK 35, DK 34 i DK 5 do węzła „Bolków” na drodze ekspresowej S3 (długość wariantu W1 wynosi ok. 20,539 km, natomiast wariantu W2 ok. 28,144 km);
  • Warianty W3 i W4 – przebieg w korytarzu drogi wojewódzkiej DW 367 do węzła „Kamienna Góra Północ” na drodze ekspresowej S3 (długość wariantu W3 wynosi ok. 18,337 km, natomiast wariantu W4 ok. 18,795 km);
  • Warianty W5 i W6 – przebieg w korytarzu drogi wojewódzkiej DW 375, drogi powiatowej DP 2796D oraz drogi krajowej DK 5 do węzła „Bolków” na drodze ekspresowej S3 (długość wariantu W5 wynosi ok. 14,167 km, natomiast wariantu W6 ok. 15,196 km).